Kartor

Här kan du läsa om våra kartor och hur du hittar och tar del av dem.

Huvuddelen av kartsamlingarna finns på Carolina Rediviva, men kartor och atlaser inom olika specialområden hittar du även på våra ämnesbibliotek.

Sök efter kartor

Kartorna har över tiden förtecknats på olika sätt. Numera registreras kartorna framför allt i Alvin men även i universitetsbibliotekets lokala katalog och den nationella bibliotekskatalogen Libris. Börja din sökning i Alvin.

Samlingens innehåll

Universitetsbiblioteket har stora samlingar av tryckta och handritade kartor från senmedeltid till dagens moderna utgivning. Flera av bibliotekets mest kända klenoder är just kartor, till exempel Carta Marina som är en karta över de nordiska länderna från 1539 och Mexiko-kartan, en handritad karta på pergament över staden Mexico City från ca 1550.

Detalj ur Olof Rudbecks karta över Uppsala från 1679 som finns med i
atlasbandet Atland eller Manheim (Atlantica).

Detalj ur Olof Rudbecks karta över Uppsala från 1679 som finns med i atlasbandet Atland eller Manheim (Atlantica).

Handritade kartor

I kartsamlingarna finns en mängd handritade kartor över Sverige eller delar av Sverige, såsom län, landskap, härader, socknar, kartor över enskilda gårdar och stadskartor. Motsvarande kartor finns även över Finland. En egen kategori är Handritade kartor över Sveriges krig. Det rör sig sammanlagt om ca 2300 kartor från tidigt 1600-tal fram till början av 1900-talet. De handritade kartorna är digitaliserade och finns i Alvin: Handritade kartor.

Hur har kartorna kommit till biblioteket?

Kartorna har kommit till biblioteket som gåvor, främst genom donatorerna Carl David Gyllenborg och Jacob Westin. Dessa kartor har tidigare förtecknats i Åke Davidssons katalog Handritade kartor över Sverige i Uppsala universitetsbibliotek, 1956, som har kompletterats med uppgifter om kartor som kommit till biblioteket efter 1950-talets mitt.

Ta del av våra kartor

Se digitaliserade samlingar

En del av samlingarna är digitaliserade och går att se i Alvin.

Se samlingar som inte ännu är digitaliserade

Vill du studera material som inte är digitaliserat än så är du välkommen att besöka oss och studera materialet på plats eller beställa en digital kopia.

Handritad karta som visar bland annat Stockholm och Gotland.

Detalj ur 1600-talskartan "Geographisk charta utaff Swerige med dess provincier, förnämbsta och namnkunnigaste städer, siöar, strömmar och landswägar"

FÖLJ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET PÅ

facebook
instagram
Chatten är öppen!