Bildsamlingar

Biblioteket har stora bildsamlingar med gravyrer och litografier, teckningar, vykort, fotografier och tryckta bilder. Motiven är framförallt porträtt och topografiska vyer samt historiska händelser.

Här kan du läsa om bibliotekets bildsamlingar och hur du hittar och tar del av dem.

Sök efter affischer och planscher

Samlingens innehåll

Bibliotekets stora samling av svenska affischer från 1800-talet till 1960-talet spänner över hela den svenska kulturhistorien och samhällsutvecklingen. Delar av denna samling har digitaliserats, bl.a. cirkusaffischer från 1830 till 1900-talets början.

Från och med 1970-talet har vi ett mindre urval av svenska affischer, bland annat information om viktigare händelser i tiden och affischer med personanknytning.

Vi har också en samling ryska affischer från den ryska revolutionen.

Svenska affischer från 1940-talet.

Sök efter fotografier

Samlingens innehåll

Vi har stora samlingar av fotografiskt material från 1800-tal till nutid. Motiven är framför allt topografiska vyer och porträtt.

Porträtt

Huvudparten av porträtten är från 1860-talet till 1930-talet, men både äldre och yngre bilder finns.

Topografiska vyer

Det finns en omfattande dokumentation av Uppsala stad och omgivningar från 1860-talet fram till ca 1950. I samlingarna finns även fotografier från andra orter i Sverige och i utlandet.

Negativ

I våra samlingar finns också negativ efter kända Uppsalafotografer:

  • Henri Osti – det äldsta och kanske mest kända är arkivet efter den tyskfödde fotografen Henri Osti (eg. Heinrich Osti), som 1859-1914 hade sin ateljé i Uppsala. Samlingen omfattar ca 16 000 nummer och utgör en bildvärld av miljöer och människor med tyngdpunkt i det sena 1800-talets Uppsala. Ostis efterlämnade glasnegativ förvaltas av Upplandsmuseet och universitetsbiblioteket gemensamt. Museet bevarar den topografiska delen av samlingen, medan biblioteket ansvarar för porträtten från Ostis fotoateljé. Flera av Ostis porträttfotografier kan du nu hitta i Alvin.

  • Per Kjellén – fotografen Per Kjelléns ca 30 000 glasnegativ, där den akademiska världen i Uppsala fram till ca 1940 är motivkretsen.

  • Ateljé Hagberg – stor porträttsamling från Uppsala som spänner över åren 1892-1960.

  • Ellen Claeson – Uppsalafotografen Ellen Claeson (verksam 1904-1961) har efterlämnat en samling om ca 26 000 negativ.

  • Larsson och Alfred Dahlgren – 1939 donerade fotografen Joel Andersson (f. 1885) en glasnegativsamling till universitetsbiblioteket. Den innehöll negativ från A. Larsson (verksam 1892-1924) och Alfred Dahlgren (verksam 1890-1908). Glasnegativen efter Alfred Dahlgrens fotografering av Uppsala åren 1901-02 och 1908 finns på Upplandsmuseet.

  • Gunnar Sundgren – på 1980-talet donerades uppsalafotografen Gunnar Sundgrens (1901–1970) samlingar till Upplandsmuseet. Museet ansvarar för de topografiska negativen medan samlingen av porträtt finns på universitetsbiblioteket. I våra samlingar finns också vyer från Uppsala och Uppland.
Studenter lyfter en skylt med bild av en Volvo PV 444

Studenter på valborgsmässoafton. Foto: Okänd ca 1944–ca 1950

Sök efter porträtt

Samlingens innehåll

Ett stort antal personer finns representerade med sina porträtt i bildsamlingen. Totalt finns ungefär 300 000 porträtt i olika tekniker – från teckning till fotografi.

Vi har porträtt från 1500-talet och framåt av kända och okända personer från Sverige och utlandet. Det finns också en rad fiktiva porträtt av personer verksamma långt före 1500-talet.

Svartvitt fotografi av Verner Aspenström med katt på axeln.

Författaren Verner Aspenström porträtterad med sin katt. Foto: Michael Normann 1987

Sök efter teckningar

Samlingens innehåll

Vår teckningssamling innehåller ca 10 000 blad av svenska och ca 400 teckningar av utländska konstnärer. Tidsmässigt spänner samlingen över 500 år – från 1500-tal till 1990-tal.

Den svenska teckningssamlingen

Den svenska teckningssamlingen (blyerts, akvarell, kol, tusch, lavering med mera) har ett mycket blandat innehåll med såväl kulturhistoriska och historiska scener som topografiska vyer och porträtt. Antikvariatshandlare Per Karlsson, Stockholm, har genom sin donation till Uppsala universitetsbibliotek bidragit till att göra digitaliseringen av denna samling möjlig.

Teckningar av kända konstnärer

I samlingen finns kända konstnärsnamn som Carl Gustaf Pilo, Johan Tobias Sergel, Carl Fredric von Breda, Louis Masreliez, Elias Martin, Carl Johan Fahlcrantz, Jean Eric Rehn och Carl Larsson med flera. Bland de mer kända amatörerna finns Augustin och Carl August Ehrensvärd, Hjalmar Mörner, Carl Stefan Bennet, Carl Gustaf Löwenhielm, Fredrika Bremer och många andra. Bland de utländska teckningarna finns bl.a. blad av Bernini, Boucher, Callot, Poussin, Rafael, Rembrandt och Rubens – i vissa fall med ifrågasatt attribuering.

Exempel på kända teckningar i våra samlingar

Den mest berömda av våra teckningar är en liten och vid första ögonblicket oansenlig bild som brukar kallas "Hovfolk från Geldern" eller "Silverstiftsteckningen". Ett annat exempel är den så kallade Depositionsakten, en invigningsrit som studenterna under 1600-talet tvingades genomgå (motsvarande dagens nollning). Några exempel ur teckningssamlingen finns i Carolina Redivivas utställningssal.

Hur har teckningarna kommit till biblioteket?

De stora samlingarna av akvareller, laveringar, blyerts- och kolteckningar med mera har huvudsakligen kommit till oss under 1800-talet genom ett flertal donationer. Två av de mer betydande donationerna i teckningssamlingen var generalmajor Carl Hårds och garvaråldermannen Jacob Westins. Hårds donation (1834), innehöll mer än 4 000 svenska teckningar och knappt 500 utländska. Hur många Westins donation (1877) innehöll är svårt att säga, men de ingick i de 68 portföljer med “kartor, vyer och teckningar öfver Sverige” och 28 portföljer med porträtt över svenskar som tillsammans med annat kart- och bildmaterial förmodligen bidrog till att en särskild avdelning ("Kart- och planschavdelning") inrättades vid biblioteket på tidigt 1900-tal.

Utsnitt ur teckningen Depositionsakten.

Utsnitt av teckningen Depositionsakten, ca 1560–ca 1600.

Sök efter topografiska bilder

Samlingens innehåll

I bildsamlingarna finns ett stort antal svenska och utländska vyer över städer och landskap samt exteriörer och interiörer från olika byggnader.

Samlingen omfattar cirka 100 000 bilder i skilda tekniker som gravyrer, akvareller, fotografier etc. Här ingår även arkitekturritningar.

Arkitekturritning i akvarell av Falsterbo Fyrbåk

Arkitekturritning i akvarell av Falsterbo Fyrbåk, 1801.

Sök efter vykort

Samlingens innehåll

Universitetsbiblioteket har stora samlingar av vykort:

  • Den största kategorin är vykort med motiv från olika orter och platser i Sverige.
  • Vykort med historiska, kulturhistoriska och konsthistoriska motiv.
  • Utländsk topografi.
Svartvit fotografi av en orangutang som sitter på en stol. Under bilden har någon skrivit för hand med blyertspenna.

Vykort skickat av Carl Larsson till Esbjörn Larsson-Hytte från Zoologischen Garten, Berlin 1904-07-04.

Sök efter gravyrer och litografier

Samlingens innehåll

Samlingarna innehåller blad från 1400-talets slut fram till våra dagar och omfattar olika typer av motiv: genre, topografiska vyer, historiska scener och porträtt.

Här finns exempel på gravyrkonstens alla tekniker från 1400-talets träsnitt till 1800-talets färglitografier.

I samlingen finns bidrag av både utländska mästare (till exempel Albrecht Dürer, Rembrandt, Andrea Mantegna, Claude Mellan, Jacques Callot, Antonio Tempesta) och svenska (Elias och Johan Fredrik Martin, Anders Zorn med flera).

Hur har samlingen kommit till biblioteket?

Samlingarna av gravyrer och litografier har till största delen kommit till oss under 1800-talet genom flera donationer. Två av de mer betydande var generalmajor Carl Hårds (1834), med ca 6 000 gravyrer och litografier, och garvaråldermannen Jacob Westins (1877) där bland annat 28 portföljer med porträtt till största delen var grafiska blad. En tredje betydelsefull donation var de ca 20 000 gravyrer och litografier som följde med Carl Gustaf von Brinkmans stora bokdonation 1847.

Litografi föreställande Carl von Linné omgiven av änglar med blomrankor.

Litografi föreställande Carl von Linné 1806.

Ta del av bildsamlingarna

Se digitaliserade samlingar

En del av samlingarna är digitaliserade och går att se i Alvin – plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

Se samlingar som inte ännu är digitaliserade

Vill du studera material som inte är digitaliserat än så är du välkommen att besöka oss och studera materialet på plats eller beställa en digital kopia.


FÖLJ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET PÅ

facebook
instagram
Chatten är öppen!