Artiklar, tidskrifter och dagstidningar

Biblioteket ger tillgång till tusentals tryckta och elektroniska tidskrifter och dagstidningar från hela världen i pappersform, online och på mikrofilm. Du hittar information om både tryckta och elektroniska tidskrifter och tidningar i bibliotekets söktjänst.

Sök efter artiklar

Sök efter tidskrifter och dagstidningar

 • Använd Sök tidskrifter i bibliotekets söktjänst för att se om biblioteket har det du söker, vilka årgångar och var de är placerade. Där kan du även bläddra efter ämnesområde.

Svenska dagstidningar online

 • Databasen Retriever Research (Mediearkivet) innehåller alla stora svenska dagstidningar samt de flesta landsortstidningar. Startår för åtkomst varierar (tidigast från 1981).
 • Artikelsök – sök artiklar i svenska dagstidningar.
 • Svenskt pressregister – register över artiklar i svenska storstadstidningar 1880–1906.
 • Kungliga bibliotekets databas Svenska tidningar – alla svenska dagstidningar från 2014 och framåt. Startår för åtkomst varierar. I databasen finns information om vilken tillgång som finns för olika dagstidningar. Nyare artiklar går inte att läsa på distans. De kan däremot läsas på särskilda datorer på några av våra bibliotek. På Almedalsbiblioteket finns en dator med full tillgång i Sal E39. I Uppsala finns möjlighet att boka de datorer som har tillgång till Svenska dagstidningar:

  Boka dator på Carolinabiblioteket
  Boka dator på Karin Boye-biblioteket
  Boka dator på Ekonomikums bibliotek

Utländska dagstidningar online

 • Pressreader – över 7000 tidningar från över 120 länder. Tidningarna ligger kvar i 3 månader. Innehållet motsvarar de tryckta utgåvorna.
 • Factiva – nyhetsmaterial från ett flertal länder på många språk från bland annat dagstidningar och affärstidningar.
 • Mediestream – danska digitaliserade dagstidningar.
 • Nettbiblioteket – norska digitaliserade dagstidningar.
 • Bibliotek.dk – sök artiklar i danska dagstidningar.
 • Brages pressarkiv – sök artiklar i finska tidningar.
 • Historiska tidningsbiblioteket – digitaliserade äldre finska tidningar.

Vi har även tillgång till följande digitaliserade dagstidningar:

Tryckta dagstidningar

På de flesta av våra bibliotek finns ett urval svenska dagstidningar som vanligtvis bara sparas en kort tid. Ett större urval svenska och utländska dagstidningar finns på Carolinabiblioteket. Där läggs dagens tidningar ut i Tidskriftsläsesalen (TLS). De svenska sparas en vecka och de utländska ca 1 månad.

 • Dagens Nyheter
 • Svenska Dagbladet
 • Upsala Nya Tidning
 • Frankfurter Allgemeine
 • Le Monde
 • Die Zeit

Äldre tryckta svenska dagstidningar

Äldre tryckta svenska dagstidningar finns på Carolinabiblioteket till och med utgivningsåret 1850. Du beställer fram dem i Carolinabibliotekets informationsdisk och läser dem i Specialläsesalen. De äldre dagstidningarna kan sökas i en kortkatalog i Specialläsesalen. Efter 1851 finns de svenska dagstidningarna bara på mikrofilm.

Mikrofilmade dagstidningar

Dagstidningar och tidskrifter på mikrofilm kan läsas på särskilda apparater i biblioteket:

Mikrofilm på våra bibliotek i Uppsala

I Uppsala använder du mikrofilmsrummet på Carolinabiblioteket. Rummet är öppet samma tider som övriga biblioteket och du behöver inte boka någon tid. I mikrofilmsrummet finns också mikrofilmsläsare med utskriftsfunktion.

Svenska dagstidningar på mikrofilm

Alla svenska dagstidningar för perioden 1979–2013 är mikrofilmade. Många tidningar är mikrofilmade redan från startåret.

Komplett lista över dagstidningar som finns på mikrofilm (pdf)

Utländska dagstidningar på mikrofilm

 • Al Hayat (1950:juli - 1976:mars)
 • Hufvudstadsbladet (1864-)
 • Pravda (1953 - 1997:juni)
 • The Times (1989 - 2001)
 • Washington Post (1984, 1987 - 2000)

Mikrofilm på Almedalsbiblioteket

På Almedalsbiblioteket finns de gotländska dagstidningarna på mikrofilm. I sal E39 finns en mikrofilmsläsare med utskriftsmöjlighet. Kontakta Almedalsbiblioteket för bokning.

Läs och bevaka e-tidskrifter i Browzine

Med tjänsten Browzine kan du söka, läsa, spara och bevaka många av bibliotekets elektroniska tidskrifter:

BrowZine

FÖLJ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET PÅ

facebook
instagram
Chatten är stängd!