Publikationer från internationella organisationer

Uppsala universitetsbibliotek är depåbibliotek för ett antal internationella organisationer. Det innebär att biblioteket får tillgång till publikationer från dessa organisationer, både i tryckt och elektronisk form.

Europarådet

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket är sedan 2000 depåbibliotek för Europarådet. Samlingen innehåller dels officiella dokument från Europarådets olika organ, dels allmänna publikationer avseende Europarådets olika verksamhetsområden. Materialet sträcker sig i vissa fall ända tillbaka till Europarådets bildande 1949. I Europarådssamlingen förvaras även rättsfallssamlingen från Europadomstolen för mänskliga rättigheter.

Europeiska unionen

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket är sedan 1991 ett EDC-bibliotek (European Documentation Centre). Alla EDC ingår i det internationella nätverket EUROPE DIRECT, som har till uppgift att göra information om EU tillgänglig för bl.a. forskare och studenter men även för allmänheten i stort. Det material som ingår i ett EDC är officiella publikationer från EU:s olika institutioner.

Förutom juridiskt material som rättsfallssamlingar, förberedande akter och lagstiftningsakter, omfattas även rapporter och allmänna publikationer från EU:s olika verksamhetsområden. Dessutom har vi tillgång till en stor mängd information i elektronisk form, via EU:s webbplats och olika databaser. Observera att det även ingår EU-relaterad litteratur i bibliotekets allmänna samlingar. Hitta EU-material via ämnesguiden Juridik och Europeiska unionen.

Förenta nationerna

Dag Hammarskjöld och Juridiska biblioteket är ett depåbibliotek för Förenta Nationerna och erbjuder gratis tillgång till dokument, rapporter, böcker och andra tryckta och elektroniska källor. Det är Nordens största FN-bibliotek med en komplett samling FN-dokument i tryckt form för perioden 1946-1992 samt tillgång till elektroniska och tryckta resurser för senare tid.

Läs mer om FN-samlingen och hitta information om FN-dokument eller gå direkt till DagDok – bibliotekets guide till FN och FN-dokument.

Världsbanken

Ekonomikums bibliotek är nationellt depåbibliotek för Världsbankens publikationer. Som student, forskare och lärare vid Uppsala universitet har du tillgång till Världsbankens publikationer i fulltext via World Bank e-Library.
Här ingår ca 5000 dokument, böcker och rapporter. Varje år publiceras ca 200 titlar. Fram till 2006 levererades publikationerna i tryckt form till Ekonomikums bibliotek. Det äldre materialet kan hittas via bibliotekets söktjänst.

Mer information finner du direkt via Världsbankens webbplats där du kan söka på till exempel "Countries", "Topic", "Data & research".

I The World Bank's Open Data initiative kan du välja och söka fritt i databaser som bland andra World Development Indicators, Global Development Finance, Africa Development Indicators och Global Economic Monitor.

FÖLJ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET PÅ

facebook
instagram
Chatten är stängd!