Låna på våra bibliotek i Uppsala

Lånekonto och lånekort

 • Alla som fyllt 18 år kan få ett lånekonto. Du behöver inte vara student eller anställd vid Uppsala universitet.
 • Du som har campuskort vid Uppsala universitet kan koppla det till ditt lånekonto. Annars använder du ditt personnummer för att logga in på utlåningsautomaterna. Övriga använder ett lånekort som kvitteras ut i någon av våra informationsdiskar.

Lånetider

 • Normallånetiden för bibliotekets böcker är 30 dagar. Kurslitteratur finns som referensexemplar och 7-dagars lån.
 • På en del bibliotek finns kurslitteratur som daglån. Dessa kan inte lånas om utan behöver lämnas tillbaka när biblioteket stänger.
 • Läsesalslån och referenslitteratur får bara användas i bibliotekets lokaler.

Låneprocessen

Registrering och lånevillkor ser olika ut beroende på vilken målgrupp du tillhör. Så här ser låneprocessen ut från registrering till återlämning:

Läs igenom lånereglerna innan du skapar ett lånekonto.

Skapa ett lånekonto för våra bibliotek i Uppsala

Obs! Du behöver genomföra det här steget även om du redan är registrerad vid universitetet eller har ett campuskort.

Använd bibliotekets söktjänst eller våra kataloger.

Ska du låna material ur våra specialsamlingar? Gå vidare till Beställ fram material ur specialsamlingarna.

Material reserveras om det

 • redan är utlånat
 • är tillgängligt, men placerat i magasin.

Böcker som inte är utlånade och placerade i magasin beställer du fram för avhämtning på det bibliotek där boken finns. Räkna med att det kan ta en till två arbetsdagar innan materialet finns för avhämtning.

Material kan inte reserveras om det

 • är tillgängligt och placerat i en öppen samling.

Inloggning

För att reservera material i bibliotekets söktjänst behöver du logga in. Använd universitets-ID och lösenord A.

Följ eller avbryt reservationen

Du ser dina reservationer och vilken plats du har i kön i Mina lån. Där kan du även avbryta din reservation.

Om materialet är tillgängligt i en öppen samling hämtar du det på egen hand.

Om du har reserverat material får du ett e-postmeddelande när du kan låna det. Du kan även se detta i Mina lån. I meddelandet som du får när boken finns för avhämtning står det vilket datum du senast kan hämta boken. Det brukar vara cirka fyra dagar för kursböcker och sju dagar för 30-dagars böcker.

Vi skickar inte hem böcker till någon.

Registrera lånet i en utlåningsautomat eller i en informationsdisk. För att logga in på utlåningsautomaterna använder du ditt personnummer eller campuskort och en PIN-kod. Har du glömt din PIN-kod kan du skapa en ny i Mina lån.

Ska du hämta ut en bok åt någon annan behöver du visa både din egen och låntagarens legitimation.

Detaljerad information om utlåning på respektive bibliotek

Dina böcker lånas om automatiskt upp till en viss tidsgräns om det inte är kö:

 • Böcker med lånetiden "Kurs 7 dagar": 6 månader.
 • Övriga böcker: 1 år.

Du kan också själv låna om genom att logga in i Mina lån.

Du kan lämna tillbaka böcker på alla våra bibliotek oavsett var du lånat. På en del bibliotek kan du lämna tillbaka böcker även när vi har stängt. Se information om respektive bibliotek.

Det går bra att be någon annan att återlämna ditt lån. Denne behöver inte ta med ditt lånekort.

Går det inte att lösa på annat sätt kan du skicka tillbaka lånet med post. Använd i så fall ett vadderat kuvert och ange bibliotekets postadress. Obs att du har fortsatt ansvar för lånet tills det att det når biblioteket.

Som en service skickar biblioteket påminnelser och andra meddelanden (i första hand via e-post). Vi kan tyvärr inte ha kontroll över att meddelanden verkligen når dig som låntagare (på grund av spamfilter, säkerhetsuppdateringar, adressbyte, postgång etc.). Vi vill understryka att du alltid är skyldig att återlämna/låna om i tid oavsett om du fått något meddelande från oss eller inte.

Läs igenom lånereglerna innan du skapar ett lånekonto.

Skapa ett lånekonto för våra bibliotek i Uppsala

 

Obs! Du behöver genomföra det här steget även om du redan är registrerad vid universitetet eller har ett campuskort.

Använd bibliotekets söktjänst eller våra kataloger.

Ska du låna material ur våra specialsamlingar? Gå vidare till Beställ fram material ur specialsamlingarna.

Material reserveras om det

 • redan är utlånat
 • är tillgängligt, men placerat i magasin
 • är tillgängligt i en öppen samling, men du vill hämta det på något av våra andra bibliotek (ej möjligt för kurslitteratur).

Räkna med att det kan ta en till två arbetsdagar innan materialet finns för avhämtning.

Material kan inte reserveras om det

 • är tillgänglig kurslitteratur placerad i en öppen samling.

Inloggning

För att reservera material i bibliotekets söktjänst behöver du logga in. Använd universitets-ID och lösenord A.

Följ eller avbryt reservationen

Du ser dina reservationer och vilken plats du har i kön i Mina lån. Där kan du även avbryta din reservation.

Om du har reserverat material får du ett e-postmeddelande när du kan låna det. Du kan även se detta i Mina lån. I meddelandet som du får när boken finns för avhämtning står det vilket datum du senast kan hämta boken. Det brukar vara cirka fyra dagar för kursböcker och sju dagar för 30-dagars böcker.

Vi skickar inte hem böcker till någon.

Registrera lånet i en utlåningsautomat eller i en informationsdisk. För att logga in på utlåningsautomaterna använder du ditt personnummer eller campuskort och en PIN-kod. Har du glömt din PIN-kod kan du skapa en ny i Mina lån.

Ska du hämta ut en bok åt någon annan behöver du visa både din egen och låntagarens legitimation.

Detaljerad information om utlåning på respektive bibliotek

Dina böcker lånas om automatiskt upp till en viss tidsgräns om det inte är kö:

 • Böcker med lånetiden "Kurs 7 dagar": 6 månader.
 • Övriga böcker: 3 år.

Du kan också själv låna om genom att logga in i Mina lån.

Du kan lämna tillbaka böcker på alla våra bibliotek oavsett var du lånat. På en del bibliotek kan du lämna tillbaka böcker även när vi har stängt. Se information om respektive bibliotek.

Det går bra att be någon annan att återlämna ditt lån. Denne behöver inte ta med ditt lånekort.

Går det inte att lösa på annat sätt kan du skicka tillbaka lånet med post. Använd i så fall ett vadderat kuvert och ange bibliotekets postadress. Obs att du har fortsatt ansvar för lånet tills det att det når biblioteket.

Som en service skickar biblioteket påminnelser och andra meddelanden (i första hand via e-post). Vi kan tyvärr inte ha kontroll över att meddelanden verkligen når dig som låntagare (på grund av spamfilter, säkerhetsuppdateringar, adressbyte, postgång etc.). Vi vill understryka att du alltid är skyldig att återlämna/låna om i tid oavsett om du fått något meddelande från oss eller inte.

Besök någon av våra informationsdiskar för att kvittera ut ett lånekort. Ta med giltig ID-handling.

Använd bibliotekets söktjänst eller våra kataloger.

Ska du låna material ur våra specialsamlingar? Gå vidare till Beställ fram material ur specialsamlingarna.

Material reserveras om det

 • redan är utlånat
 • är tillgängligt, men placerat i magasin
 • är tillgängligt i en öppen samling, men du vill hämta det på något av våra andra bibliotek (ej möjligt för kurslitteratur).

Räkna med att det kan ta en till två arbetsdagar innan materialet finns för avhämtning.

Material kan inte reserveras om det

 • är tillgänglig kurslitteratur placerad i en öppen samling.

Inloggning

För att reservera material i bibliotekets söktjänst behöver du logga in. Använd personnummer eller lånekortsnummer och lösenordet till ditt lånekonto.

Följ eller avbryt reservationen

Du ser dina reservationer och vilken plats du har i kön i Mina lån. Där kan du även avbryta din reservation.

Om du har reserverat material får du ett e-postmeddelande när du kan låna det. Du kan även se detta i Mina lån. I meddelandet som du får när boken finns för avhämtning står det vilket datum du senast kan hämta boken. Det brukar vara cirka fyra dagar för kursböcker och sju dagar för 30-dagars böcker.

Vi skickar inte hem böcker till någon.

Registrera lånet i en utlåningsautomat eller i en informationsdisk. För att logga in på utlåningsautomaterna använder du ditt personnummer eller lånekortsnummer och en PIN-kod. Har du glömt din PIN-kod kan du skapa en ny i Mina lån.

Ska du hämta ut en bok åt någon annan behöver du visa både din egen och låntagarens legitimation.

Detaljerad information om utlåning på respektive bibliotek

Dina böcker lånas om automatiskt upp till en viss tidsgräns om det inte är kö:

 • Böcker med lånetiden "Kurs 7 dagar": 6 månader.
 • Övriga böcker: 3 år.

Du kan också själv låna om genom att logga in i Mina lån.

Du kan lämna tillbaka böcker på alla våra bibliotek oavsett var du lånat. På en del bibliotek kan du lämna tillbaka böcker även när vi har stängt. Se information om respektive bibliotek.

Det går bra att be någon annan att återlämna ditt lån. Denne behöver inte ta med ditt lånekort.

Går det inte att lösa på annat sätt kan du skicka tillbaka lånet med post. Använd i så fall ett vadderat kuvert och ange bibliotekets postadress. Obs att du har fortsatt ansvar för lånet tills det att det når biblioteket.

Som en service skickar biblioteket påminnelser och andra meddelanden (i första hand via e-post). Vi kan tyvärr inte ha kontroll över att meddelanden verkligen når dig som låntagare (på grund av spamfilter, säkerhetsuppdateringar, adressbyte, postgång etc.). Vi vill understryka att du alltid är skyldig att återlämna/låna om i tid oavsett om du fått något meddelande från oss eller inte.

Besök någon av våra informationsdiskar för att kvittera ut ett lånekort. Ta med giltig ID-handling.

Använd bibliotekets söktjänst eller våra kataloger.

Ska du låna material ur våra specialsamlingar? Gå vidare till Beställ fram material ur specialsamlingarna.

Material reserveras om det

 • redan är utlånat
 • är tillgängligt, men placerat i magasin.

Böcker som inte är utlånade och placerade i magasin beställer du fram för avhämtning på det bibliotek där boken finns. Räkna med att det kan ta en till två arbetsdagar innan materialet finns för avhämtning.

Material kan inte reserveras om det

 • är tillgängligt och placerat i en öppen samling.

Inloggning

För att reservera material i bibliotekets söktjänst behöver du logga in. Använd ditt lånekortsnummer eller personnummer och lösenordet till ditt lånekonto.

Följ eller avbryt reservationen

Du ser dina reservationer och vilken plats du har i kön i Mina lån. Där kan du även avbryta din reservation.

Om materialet är tillgängligt i en öppen samling hämtar du det på egen hand.

Om du har reserverat material får du ett e-postmeddelande när du kan låna det. Du kan även se detta i Mina lån. I meddelandet som du får när boken finns för avhämtning står det vilket datum du senast kan hämta boken.Det brukar vara cirka fyra dagar för kursböcker och sju dagar för 30-dagars böcker.

Vi skickar inte hem böcker till någon.

Registrera lånet i en utlåningsautomat eller i en informationsdisk. För att logga in på utlåningsautomaterna använder du ditt personnummer eller lånekortsnummer och en PIN-kod. Har du glömt din PIN-kod kan du skapa en ny i Mina lån.

Ska du hämta ut en bok åt någon annan behöver du visa både din egen och låntagarens legitimation.

Detaljerad information om utlåning på respektive bibliotek

Dina böcker lånas om automatiskt upp till en viss tidsgräns om det inte är kö:

 • Böcker med lånetiden "Kurs 7 dagar": 6 månader.
 • Övriga böcker: 1 år.

Du kan också själv låna om genom att logga in i Mina lån.

Du kan lämna tillbaka böcker på alla våra bibliotek oavsett var du lånat. På en del bibliotek kan du lämna tillbaka böcker även när vi har stängt. Se information om respektive bibliotek.

Det går bra att be någon annan att återlämna ditt lån. Denne behöver inte ta med ditt lånekort.

Går det inte att lösa på annat sätt kan du skicka tillbaka lånet med post. Använd i så fall ett vadderat kuvert och ange bibliotekets postadress. Obs att du har fortsatt ansvar för lånet tills det att det når biblioteket.

Som en service skickar biblioteket påminnelser och andra meddelanden (i första hand via e-post). Vi kan tyvärr inte ha kontroll över att meddelanden verkligen når dig som låntagare (på grund av spamfilter, säkerhetsuppdateringar, adressbyte, postgång etc.). Vi vill understryka att du alltid är skyldig att återlämna/låna om i tid oavsett om du fått något meddelande från oss eller inte.

FÖLJ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET PÅ

facebook
instagram
Chatten är stängd!