Låna material till utställningar

Universitetsbiblioteket kan bidra med material ur sina samlingar till utställningar som ordnas av andra kulturinstitutioner, både i Sverige och utomlands.

Särskilda regler och låneavtal

Vid den här typen av lån gäller särskilda regler enligt internationell praxis. Ett låneavtal upprättas där låntagaren förbinder sig att följa de regler och krav som där beskrivs. Det kan vara att objekten skall försäkras, att de ska packas och transporteras under uppsikt av en kurir från biblioteket och att de ska vara utställda på ett säkert sätt.

Eftersom det oftast handlar om lån ur våra kulturarvssamlingar är de efterfrågade objektens fysiska tillstånd och säkerheten kring utställningen av avgörande betydelse för att ett lån skall kunna beviljas.

Ladda ner låneavtal (pdf) Pdf, 298 kB.

Kontakt

Vid lån till utställning ska en skriftlig förfrågan skickas till:

Överbibliotekarien
Uppsala universitetsbibliotek
Box 510
751 20 Uppsala

Förfrågan ska göras i god tid, senast åtta månader innan utställningen öppnar.

För ytterligare upplysningar, kontakta Fråga biblioteket.

FÖLJ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET PÅ

facebook
instagram
Chatten är stängd!