Projekt Codex Argenteus Online

Sidor ur Silverbibeln. Ovanpå bilden ligger texten "Codex Argenteus Online".

Alltsedan biskop Wulfila översatte bibeln till gotiska på 300-talet har det funnits en strävan att sprida och publicera den gotiska bibeltexten.

Wulfila hade naturligtvis själv den ambitionen, och för sin bibelöversättning sägs han ha konstruerat det gotiska alfabetet. Många hundra år senare när de flesta gotiska skrivna dokument förmultnat i historiens mylla, blev driften att ge ut varenda liten kvarvarande textrad ännu viktigare. Och eftersom Codex argenteus var det mest omfattande av de fortfarande existerande gotiska dokumenten, kom den att bli utgiven i många editioner genom århundradena. Bevekelsegrunderna för att ge ut texten har varit olika i olika tider: religiösa, chauvinistiska, språkvetenskapliga och andra. Från 1700-talet och framåt har de språkvetenskapliga skälen övervägt.

Att digitalisera och publicera Silverbibeln

Att digitalisera och publicera Codex argenteus och dess editioner är ett projekt som från början var avsett att underlätta för forskare och studenter inom språkvetenskap, särskild gotisk. Men också historiker, arkeologer och andra som intresserar sig för gotisk kultur kan dra nytta av projektet liksom var och en som är nyfiken på gotisk skrift och litteratur; turister och skolelever i "Silverbibelrummet" i Uppsala så väl som den bildningstörstande allmänheten i stort.

Personer i projektet

Initiativtagare till projektet är David Landau, FM, Diplomingenjör i Tammerfors, Finland. I sin magisteruppsats Digitizing Text Heritage, vid Tammerfors Tekniska universitet 2003, gjorde han ett första utkast till och en beskrivning av det aktuella projektet i kapitel 5 (ss. 23–30). Vid det laget hade Landau redan skannat, kodat och indexerat 1927 års edition av Codex argenteus i en sorts pilotprojekt som gjorde det möjligt att lägga ut texten på Internet under Uppsala universitetsbiblioteks hemsida.

Magnús Snædal, professor i allmän språkvetenskap vid Islands universitet, blev snart knuten till projektet. Hans stora inventarium A Concordance to Biblical Gothic, 1998 är ett standardverk inom gotisk filologi, och hans kompetens i fråga om gotiskan gjorde honom högst lämplig att övervaka projektets språkvetenskapliga delar.

Projektet har möjliggjorts genom bidrag från Riksbankens Jubileumsfond. Fonden har stått för den huvudsakliga finansieringen av projektet.

Det fotografiska arbetet har utförts av Uppsala universitetsbiblioteks reproenhet i samarbete med bibliotekets konserveringsenhet. Enheten för grafisk service vid Uppsala universitetsbibliotek har ombesörjt integreringen av det digitaliserade materialet med bibliotekets hemsida.

Personer arbetar med sidor ur Silverbibeln.

FÖLJ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET PÅ

facebook
instagram
Chatten är stängd!