Linnésamlingar på Uppsala universitetsbibliotek

Porträtt av Carl von Linné i peruk och röd rock. I höger hand en linnea. Reproduktion i färgtryck av J.H. Scheffels oljemålning,1739.

Carl von Linné var professor i botanik och medicin vid Uppsala universitet. På universitetsbiblioteket finns därför mycket material av eller om honom och hans studenter, såsom handskrifter, böcker och porträtt.

Linnés egna efterlämnade samlingar finns idag till största delen på Linnean Society of London, där dessa finns digitalt tillgängliga.

Linnean Societys Linnésamlingar

Brev från och till Carl von Linné från samlingar världen över finns beskrivna och ofta digitaliserade genom projektet Linnékorrespondensen. I databasen Alvin finner du dessa brev.

Sök direkt i Linnékorrespondensen i databasen Alvin

Några speciella delar ur denna korrespondens i Uppsala universitetsbiblioteks samlingar (visas i databasen Alvin):

Hammarbysamlingen innehåller huvudsakligen verk som tillhört Linnés eget bibliotek. Dessa böcker ingick ursprungligen i den vetenskapliga kvarlåtenskap som 1784 såldes av Linnés änka till Linnean Society i London. Men en del av böckerna, i huvudsak inom ämnet medicin, skickades i slutet av 1800-talet tillbaka till Sverige med motiveringen att de inte passade in ämnesmässigt. Här finns även böcker av och om Linné som donerats eller köpts in till Linnés Hammarby under tidigt 1900-tal. Från Linnés Hammarby har även inkommit en del planscher och tapetfragment som idag förvaras på Carolina Rediviva.

På Uppsala universitetsbibliotek finns i princip hela Linnés tryckta produktion, från första upplagan av det banbrytande verket Systema naturae 1735 till Nemesis Divina, eller "Den gudomliga vedergällningen", som publicerades postumt. Här finns också samtliga avhandlingar som lades fram vid Uppsala universitet under Linnés ledning. Dessa står tillsammans med tryckt litteratur om eller med anknytning till Linné i vår Linnésamling. Hit hör även några kapslar med efemärt tryckt material med anknytning till Linné, vilka är registrerade i Alvin.

I handskriftssamlingarna finns föreläsningsanteckningar efter föreläsningar hållna av Carl von Linné. Några av dessa har blivit förtecknade i Alvin – plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv:

De flesta av Carl von Linnés handskrifter finns idag hos Linnean Society i London, men av de som blivit kvar i Sverige har en del hamnat på Uppsala universitetsbibliotek. Länkarna går till Alvin – plattform för digitala samlingar och digitaliserat kulturarv.

Handskrifter från Leufstasamlingarna

Handskrifter i Wallersamlingarna

I Wallersamlingarna finns unikt digitaliserat material av och om Carl von Linné:

Mikrofilmat material

Uppsala universitetsbibliotek har även ett antal mikrofilmer av Linnéhandskrifter som i original förvaras i Linnean Society of London. För mer information och för att ta del av dessa, kontakta Fråga biblioteket.

I databasen Alvin finner du Carl von Linnés porträtt ur Uppsala universitetsbiblioteks bildsamlingar:

År 2021 donerade Svenska Linnésällskapet till Uppsala universitetsbibliotek Sällskapets arkiv, Förbergs samling, samt ett mindre antal böcker och handskrifter med anknytning till Carl von Linné eller Sällskapet. Större delen av detta material hade då redan varit deponerat på Universitetsbiblioteket sedan tidigare.

Uppsala Universitetsbibliotek ingår i Linnaeus Link. Projektet Linnaeus Link är ett internationellt samarbete mellan bibliotek med betydande samlingar av material av eller om Linné. Det bekostas, underhålls och koordineras av Linnean Society of London. Projektet avser att vara en omfattande digital samkatalog över Linnélitteratur, som ska underlätta för forskare världen över att hitta detta i en enda sökning på nätet. Katalogen fungerar också som den officiella bibliografin över litteratur med anknytning till Linné och hans verk genom att använda och fortsätta Basil Soulsbys bibliografiska arbete.

Sök i Linnaeus Link Union Catalogue

FÖLJ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET PÅ

facebook
instagram
Chatten är stängd!