Anna Lamberg, bibliotekets första kvinnliga medarbetare

Svartvitt porträtt av Anna Lamberg

Anna Lamberg

Hösten 1899 utnämndes Anna Lamberg till e.o. biblioteksamanuens vid Uppsala universitetsbibliotek, och blev därmed bibliotekets första kvinnliga medarbetare. Uppsala universitetsbibliotek var därmed ganska tidigt ute med att anställa sin första kvinnliga medarbetare, åtminstone i jämförelse med många andra bibliotek: KBs första kvinnliga medarbetare var Valfrid Palmgren anställd 1905, och vid Lunds universitetsbibliotek var Selma Colliander den första, anställd 1913.

Anna Lamberg och universitetsbiblioteket

Anna Lamberg föddes i oktober 1877 i Kalmar och skrevs in vid Uppsala universitet höstterminen 1896. Hon studerade en hel del utomlands under studieåren, höstterminen 1898 vid Berlins universitet och vårterminen 1899 i London. Hon tog sin fil. kand. våren 1899, och anställdes vid biblioteket under hösten 1899, ”en befattning, som ingen svensk kvinna för henne beklädt” som det står i tidningen IDUN, nummer 41, 12 oktober 1905. Anna stannade vid biblioteket fram till 1902, och var därefter bibliotekarie vid Bedford College for Women, University of London 1905–07. Efter detta kom hon tillbaka till Sverige, och tjänstgjorde som rektors handsekreterare vid Karolinska Institutet 1913–21.

År 1918 gifte hon sig med Karl Ludvig Wåhlin (1861–1937) som bland annat var konstkritiker och redaktör för tidskriften Ord & Bild (som han dessutom hade grundat). Anna skrev fortlöpande för Ord & Bild, översatte skönlitteratur (bland annat Oscar Wildes De profundis) och vetenskapliga uppsatser. Hon avled 1949.

Efter att Anna Lamberg lämnat sin tjänst vid biblioteket 1902 dröjde det ända fram till höstterminen 1917 innan nästa kvinna, Gurli Westergren (senare gift Taube), anställdes vid biblioteket.

År 1899 hade biblioteket öppet ”alla söckendagar” (måndag–lördag) klockan 10–14 under terminstid. I organisationen fanns 16 anställda: en bibliotekarie (bibliotekets chef), en vice-bibliotekarie, tre amanuenser, åtta e.o. amanuenser, två vaktmästare samt ”en tjänsteman öfver stat” (inte betald med ordinarie lönemedel).

FÖLJ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET PÅ

facebook
instagram
Chatten är stängd!