Bibliometri

Bibliometri är ett samlingsbegrepp för olika statistikbaserade metoder som används för att analysera forskning genom publikationer. Förenklat går det att dela upp bibliometriska analyser i deskriptiv och utvärderande analys.

Bibliometri vid Uppsala universitet

Vid Uppsala universitet är det främst bibliometrikern vid planeringsavdelningen som arbetar med den utvärderande delen av bibliometrin. För en introduktion till ämnet, samt information om datakällor, Norska modellen och utvärdering i stort hänvisar vi till Planeringsavdelningens webbsidor om bibliometri.

Deskriptiv bibliometri kan användas till att visualisera nätverk av samförfattarskap, ämnestillhörighet eller kopplingar mellan olika forskningsområden. Även publiceringsstatistik och citeringsinformation kan räknas hit.

Vid Uppsala universitet samarbetar planeringsavdelningen och biblioteket kring bibliometrifrågor, även om målgrupperna skiljer sig åt. Planeringsavdelningens arbete riktar sig främst till universitetets ledning, medan biblioteket riktar sig till enskilda forskare, institutioner och forskargrupper.

Bibliotekets bibliometristöd

Biblioteket erbjuder rådgivning, visualisering och analysunderlag inom bibliometri. Data från DiVA eller andra källor används för att ta fram nedanstående:

 • Citeringsinformation och h-index från
  • Web of Science
  • Scopus
 • Publiceringsstatistik
  • fördelningen mellan olika publikationstyper
  • fördelningen över olika år
  • andel OA-publicering
  • fördelning mellan tidskrifter och impact factor
 • Sampublicering och nätverksanalyser
  • organisationer, länder och forskare
  • ämnen
  • nyckelord

Altmetri

Altmetri, eller ”alternative metrics”, används för att mäta forsknings genomslag och spridning i samhället. Med hjälp av en publikations unika id:n, DOI eller ISBN, kan man spåra delning på bloggar, i sociala medier, länkningar i Wikipedia, omnämnanden i nyhetsartiklar och referenser i policydokument.

Vid Uppsala universitet används gratisversionen av tjänsten Altmetric, där man kan följa enskilda publikationers spridning via publikationslistor i DiVA eller på webben.

Altmetri och bibliometri är båda metoder för att mäta forskning, men de skiljer sig åt:

 • Altmetrin är snabbare än citeringsanalys, då likes, inlägg på X och nedladdningar kan ske ögonblickligen.
 • Medan citeringsanalys är exklusiv för publicerad vetenskap kan man tillämpa altmetriska metoder på film, dataset m.fl.
 • Citeringsanalys mäter hur forskningen påverkat annan forskning, medan altmetri mäter hur forskningen uppmärksammas av allmänheten och den övriga vetenskapliga diskussionen.
 • Altmetri används sällan för centrala utvärderingar, mycket på grund av att altmetriska mått korrelerar svagt med andra mått på kvalitet.

FÖLJ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET PÅ

facebook
instagram
Chatten är stängd!