Regler och villkor

Besöksregler

 • Användare av Universitetsbibliotekets service och tjänster åtar sig att visa hänsyn mot övriga besökare och följa de regler som meddelas genom anslag eller muntliga anvisningar av Universitetsbibliotekets personal.
 • Den som stör verksamheten i Universitetsbibliotekets lokaler, inte följer lånereglerna eller på annat sätt missbrukar Universitetsbibliotekets informationsresurser och service kan fråntas rätten att vistas i Universitetsbibliotekets lokaler och/eller nyttja Universitetsbibliotekets
  informationsresurser och service.
 • Reglerna för mat och dryck ser olika ut på våra bibliotek. Se information om de olika biblioteken.
 • Biblioteken har utrymmen för tystnad, låg samtalston och normal samtalston. Följ de anvisningar som finns i lokalerna.
 • Servicehundar i tjänst är tillåtna på biblioteken. Andra djur får inte följa med in i lokalerna.

Mycket ur våra samlingar kan du fotografera på egen hand. Du ansvarar alltid själv för hur dina bilder används och att inga överträdelser av upphovsrätten sker. Läs mer under villkor för publicering. Universitetsbiblioteket erbjuder digitala kopior av hög kvalitet för till exempel visning på skärm eller reproduktion i tryck.

Vad får du fotografera?

När du fotograferar av material med egen kamera eller mobiltelefon gäller särskilda regler. Du får fotografera följande material:

 • Litteratur i referensbiblioteken.
 • Material i mikrofilmsläsesalen.
 • Material som du beställer fram på hem- eller läsesalslån, eller som finns i våra öppna samlingar.
 • Material som du beställer fram till Specialläsesalen där upphovsrätten har löpt ut eller med upphovsrättsinnehavarens tillstånd.
 • Övrigt material som är beställt till Specialläsesalen efter överenskommelse med personal.

Regler vid egen fotografering

 • Hantera alltid materialet varsamt. Fotografering får bara ske om materialet inte kan ta skada.
 • Du ansvarar alltid själv för hur dina bilder används och att inga överträdelser av upphovsrätten sker.
 • Fotografering måste ske på sådant sätt att det inte stör andra besökare. Att fotografera med blixt är inte tillåtet.
 • Fotografering som kräver stativ får endast ske på särskilt anvisad plats.
 • Särskilda regler kan gälla för material som lånas ut i Specialläsesalen.

Villkor för publicering

Om du vill publicera något ur Universitetsbibliotekets samlingar rekommenderar vi att du använder våra professionellt framtagna digitala kopior. Om det avbildade verket är upphovsrättsskyddat behöver du skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Uppsala universitetsbibliotek hävdar ingen upphovsrätt till de kopior som biblioteket framställer men vi vill att du nämner Uppsala universitetsbibliotek i bildtext eller i bildförteckning.

Källhänvisning till material som publiceras, i tryck eller elektroniskt, kan anges enligt följande: Upphovsperson: (upphovspersonens namn), originalet tillhör Uppsala universitetsbibliotek, (signum eller placering).

Läs mer om upphovsrätt

Universitetsbiblioteket värnar alltid i första hand uppdraget att vara arbets- och studiemiljö för studenter och forskare.

Vi gör vårt bästa för att möjliggöra filmning/fotografering/ljudupptagning för att tillgängliggöra bibliotekets samlingar och för att sprida universitetets forskning genom till exempel filmning/fotografering vid intervjuer med forskare.

Att upplåta universitetsbibliotekets lokaler till film/fotouppdrag görs i mån av tid. Under vissa delar av året, till exempel under sommaren, runt helgdagar eller perioder då trycket på biblioteket är högt, är den möjligheten begränsad.

Villkor

 • Filmning/fotografering i Uppsala universitetsbiblioteks lokaler kräver tillstånd.
 • Ingen filmning/fotografering i läsesalar eller öppna utrymmen under öppettider som kan störa studenter och forskare.
 • Vi godkänner inte filmning i kommersiellt syfte.
 • Filmning/fotografering i ytor bakom skalskydd kräver en eller flera ledsagare ur personalen och sker i den mån biblioteket har möjlighet.
 • Stora delar av våra samlingar skyddas av upphovsrätt. Det innebär att det inte är tillåtet att fotografera eller filma och sprida material utan rättighetshavarens samtycke. Skriftlig överenskommelse krävs med rättighetshavaren före fotografering/filmning och ombesörjs av den som vill filma/fotografera. Vi tar inte ansvar för hur fotografier och filmer används.
 • Vår personal hanterar allt material som tillhör biblioteket och bedömer om det som ska filmas är i tillräckligt gott skick att det inte tar skada av hanteringen vid fotografering eller inspelning.
 • Vid publicering och andra former av tillgängliggörande ska det framgå att bilder eller film visar objekt från Uppsala universitetsbibliotek, eller är filmade i universitetsbibliotekets lokaler.

Tillstånd

Förfrågningar om fotografering och filmning i våra lokaler ställs minst två veckor i förväg via formulär:

Ansök om tillstånd att fotografera eller filma

Fullständiga regler

Fullständiga regler för ordning, lån och användning av elektroniska resurser finns i Uppsala universitets mål- och regelsamling. Se Rutiner för användning av Uppsala universitetsbibliotek.

FÖLJ UNIVERSITETSBIBLIOTEKET PÅ

facebook
instagram
Chatten är stängd!