Publikationer

Vi publicerar våra forskningsresultat i form av vetenskapliga tidskrifter, böcker och rapporter, samt deltar i samhällsdebatten i olika fora. Du hittar våra senaste publikationer listade nedan här.

Senaste publikationerna vid UCBH

Uppsala Papers in Economic History (UPEH) är rapporter avsedda att sprida forskningsresultat inom området ekonomisk historia till andra forskare för att uppmuntra diskussion och förslag innan de publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Dessa papper har inte genomgått peer review, men publiceras på redaktionens diskretion.

Uppsala Papers in Economic History

Uppsala Papers in Financial and Business History (UPFBH) är en working paper serie som har publicerats sedan 1993 av Ekonomisk-historiska institutionen (nr 1-15 under namnet Uppsala Papers in Financial History). Sedan 2008 publiceras serien av UCBH. Serien grundades av professor (nu emeritus) Mats Larsson.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin