Kontakta Centrum för företagandets historia

Del av Ekonomisk-historiska institutionen

Telefon:
018-471 12 32
E-post:
ann-kristin.bergquist@ekhist.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10
75120 Uppsala
Postadress:
Box 513
751 20 Uppsala
Webbsida:
https://www.uu.se/centrum/foretagandets-historia
Föreståndare:

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin