Fredrik Tell

Professor i företagsekonomi vid Företagsekonomiska institutionen; Professorer, lärare, forskare

Telefon:
018-471 31 27
E-post:
fredrik.tell@fek.uu.se
Besöksadress:
Ekonomikum
Kyrkogårdsgatan 10, ingång C
751 20 UPPSALA
Postadress:
Box 513
751 20 UPPSALA
Akademiska meriter:
ED, docent

Kort presentation

Min pågående forskning handlar bland annat om strategiskt arbete och relationen mellan framtid och nutid, utveckling av organisatorisk kunskap och företagsförmågor, patenthistoria, intellektuella rättigheter och teknologimarknader, digitaliseringens inverkan på utvecklingsarbete, temporära och distribuerade organisationsformer, samt globalisering och multinationellt företagande i förändring. Jag är en av redaktörerna för den vetenskapliga tidskriften Industrial and Corporate Change.

Biografi

Jag är sedan 1 september 2015 professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Där fungerar jag som ordförande i institutionens vetenskapliga råd, är sammankallande för högre seminariet, samt undervisar i strategi på masternivå och i vetenskaplig metod i forskarutbildningen. Hittills har jag varit med och handlett 14 doktorander till disputation och jag är för närvarande handledare till två doktorander. Jag är vice ordförande i den nationella forskarskolan Management och IT (MIT). Min undervisningserfarenhet sträcker sig över grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå; där jag främst arbetat som lärare och kursansvarig inom organisationsteori, strategi, innovation, kunskapsledning, företagshistoria och vetenskaplig metod. Vid Uppsala universitet har jag bl a varit ansvarig för att ta fram den sökbara databasen Svenska historiska patent tillsammans med David Andersson, ett stort antal forskningsassistenter och medarbetare vid PRV. En kort film om databasprojektet finns på PRVs hemsida (tryck på länken för att titta).

Jag är ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA) och Kungliga Vetenskaps-Societeten i Uppsala (KVS) samt Fellow vid Stiftelsen IMIT. Jag var ordförande i Föreningen Företagsekonomi i Sverige (FEKIS), 2018-2020. 2009-2015 var jag verksam som professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet, där jag också genomförde min grund- och forskarutbildning (fil. kand. 1994, ek. lic, 1997, ek. dr. 2000). Jag har medverkat till bildandet och ledningen av fem forskargrupper: KITE (Knowledge Integration and Innovation in Transnational Enterprise, med Professor emeritus Christian Berggren, Linköpings universitet); DRIM (Developing Research and Innovation in Multinationals: The case of Sweden and Brazil, med Professor Roberto Sbragia, Universidade de São Paulo, Brasilien); EPOK (Enterprising by Projects and Organizational Knowledge, med Professor emeritus Lars Lindkvist och Professor Jonas Söderlund, Linköpings universitet); MEKA (Managing External Knowledge Acquisition, med Professor Nicolette Lakemond, Linköpings universitet); Patent History Research Group (med Professor emeritus Mats Larsson, Uppsala universitet).

Under mina år i akademin har jag hittills haft förmånen att vara gästforskare (i kronologisk ordning) vid IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) i Wien, Österrike, SCANCOR (Scandinavian Consortium for Organizational Research) vid Stanford University, USA; SPRU (Science and Technology Policy Research) vid University of Sussex, UK; Department of Economic History vid London School of Economics and Political Science, UK; Australian School of Business vid University of New South Wales, Sydney, Australien; Beedie School of Business vid Simon Fraser University, Kanada; Rotman School of Management vid University of Toronto, Kanada.

Forskning

För närvarande medverkar jag i följande forskningsprojekt:

PATENTHISTORIA OCH TEKNOLOGIMARKNADER
Fullständig titel: "Micro dynamics of markets for ideas: Patent trade, costs and litigation during the industrialization of Sweden" (finansierat av Jan Wallander och Tom Hedelius stiftelse), "From invention to innovation: Novelty, impact and value of patents in 20th century Sweden" (finansierat av: Lars Erik Lundbergs stiftelse för forskning och utbildning), Medverkande: Fil Dr David Andersson (Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet), Fil Dr Matti La Mela (Institutionen för ALM, Uppsala universitet), Doktorand Yunting Xie (Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet).

Sammanfattning: Beskriver företags och individers patenteringsmönster och framväxten av teknologimarknader för handel med patent i Sverige. Vi konstruerar och använder unika databaser som innehåller omfattande historisk patentinformation.

FÖRETAGS STRATEGISKA ANVÄNDNING AV PATENT
Fullständig titel: “Köpa, sälja eller behålla: Hur använder svenska företag sina immateriella rättigheter?” (finansierat av Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse), “David och Goliat: Småföretags och entreprenörers utmaningar i patenttvister” (finansierat av VINNOVA)
Medverkande: Professor Marcus Holgersson (Chalmers Tekniska Högskola, projektledare), Fil Dr David Andersson (Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet), Doktorand Robert Heurlin (Chalmers Tekniska Högskola)

Sammanfattning: Analyserar hur små och stora företag använder sina immaterialrättsliga tillgångar tillgångar strategiskt, framför allt genom studier av svenska och internationella rättsfall.

DIGITALISERING OCH DESIGN AV ORGANISATORISKA RUTINER
Fullständig titel: “Digitalization and Routine Design”. Samarbete med Fil Dr Yunchen Sun (Linköpings universitet och Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet).

Sammanfattning: Studerar hur nya digitala utvecklingsverktyg som t ex modellbaserad systemutveckling inverkar på organisering av produktion, innovationsledning och ingenjörsarbete i komplexa systemindustrier.

Publikationer

Senaste publikationer

Alla publikationer

Artiklar

Böcker

Kapitel

Konferenser

Rapporter

Fredrik Tell

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin