Om Centrum för företagandets historia

Uppsala centrum för företagandets historia (UCBH) grundades 2008 och bedriver sin verksamhet i samarbete med Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet. Centrets primära fokus ligger på att forska inom näringslivs- och finanshistoria för att generera insikter om faktorer bakom hållbar ekonomisk utveckling och den viktiga roll företag har spelat i forma samhällens utveckling över tid.

Centret fungerar som ett viktigt nav inom ett nätverk av nationella och internationella forskare och institutioner, och främjar tvärvetenskapliga diskussioner om utvecklingen av affärslandskapet över tid och hur företag har anpassat sig till dessa förändringar. Det övergripande målet är att öka vår historiska förståelse för samtida samhällsutmaningar och underlätta välgrundat beslutsfattande för framtiden. Forskningsämnen inkluderar företagens historiska utveckling, olika marknaders utveckling samt analyser av faktorer bakom näringslivs- och finanshistoriska framgångar och misslyckanden.

UCBH-anslutna forskare erbjuder akademiska kurser i företags- och finanshistoria och genomför en rad olika forskningsprojekt av relevans för både den offentliga och privata sektorn. Samarbeten sträcker sig till universitet i Europa, USA, Latinamerika och Japan samt inom Sverige. UCBH-forskarna styrs av en styrelse bestående av representanter från akademi och den privata sektorn och erhåller från forskningsanslag från olika forskningsfinansiärer, såsom Vetenskapsrådet, Riksbankens Jubileumsfond och Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse.

Ordförande:

  • Mats Larsson, Professor e.m. i ekonomisk historia, Uppsala Universitet

Ledamöter:

  • Ann-Kristin Bergquist, Professor i ekonomisk historia, Uppsala Universitet (Föreståndare)
  • Louise Dennerståhl, Head of FINEX Western Europe, WTW
  • Henrik Didner, Didner & Gerge
  • Peter Hedberg, Docent i ekonomisk historia, Uppsala Universitet (sekreterare)
  • Cecilia Kahn, Doktorand i ekonomisk historia, Uppsala Universitet
    Kristina Lilja, Docent i ekonomisk historia, Uppsala Universitet
  • Fredrik Tell, Professor i företagsekonomi, Uppsala Universitet
  • Anders Ögren, Professor i ekonomisk historia, Uppsala Universitet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin