Honorary Doctors of the Faculty of Law

2023

 • Alessandro Simoni, JDhc, prof. University of Florence, Department of Legal Sciences, Italien
 • Tone Sverdrup, JDhc, prof.em. University of Oslo, Department of Private Law, Norge

2020

 • Hans Petter Graver, JDhc, prof., Universitetet i Oslo, Norge

2019

 • Foblets, Marie-Claire, JDhc, prof., Katholieke Universiteit te Leuven, Belgien, och Martin-Lutheruniversität Halle-Wittenberg, Tyskland
 • Simester, Andrew P., JD hc, prof., National University of Singapore

2018

 • Butler, William E., JDhc, prof., The Pennsylvania State University, USA

2017

 • Helin, Markku, JDhc, professor, Finland
 • Héritier, Adrienne, JDhc, professor, Italien

2016

 • Oberhammer, Paul, JDhc, prof. i civilprocess, dekanus, juridiska fakulteten i Wien, Österrike
 • Ramberg, Anne, JDhc, generalsekreterare Sveriges advokatförbund

2015

 • Skarhed, Anna, JDhc, Justitiekansler

2014

 • Palm, Elisabeth, JDhc, Tidigare vice ordförande i Europadomstolen
 • Persson, Ingemar, JDhc, domare, justitieråd i Högsta domstolen

2013

 • Suviranta, Outi, JDhc, prof. i förvaltningsrätt, Helsingfors univ., Finland

2012

 • Nilsson, Hans G., JDhc, chef för sektionen för rättsligt samarbet inom EU
 • Vegesack, Thomas von, JDhc, författare, journalist, bokförläggare

2011

 • Boele-Woelki, Katharina, JDhc, prof. i internationell privaträtt, jämf. rätt och familjerätt, Utrecht, Nederländerna
 • Walker, Neil, JDhc, Regius Prof. of Public Law and the Law of Nature and Nations, Edinburgh, Storbritannien

2010

 • Lang, Michael, JDhc, prof. i skatterätt, Wirtschaftsuniversität, Österrike
 • Niemi, Johanna, JDhc, senior researcher, Rättspolitiska forskningsinstitutet, Finland

2009

 • Borgeke, Martin, JDhc, lagman i hovrätten över Skåne och Blekinge
 • Örücü, Esin, JDhc, prof., Univ. of Glasgow, Storbritannien

2008

 • Koskenniemi, Martti, JDhc, prof. i folkrätt, Helsingfors universitet, Finland

2007

 • Smith, Lucy, JDhc, prof. i juridik, Oslo universitet, Norge
 • Bar, Christian von, JDhc, prof., dr., univ. of Osnabrück, Tyskland

2006

 • Backer, Inge Lorange, JDhc, dr., expeditionschef, Justisdepartementets lovavdelning, Oslo, Norge

2005

 • Eriksson, Anders, JDhc, Generaldirektör, Kammarkollegiet

2004

 • Paulson, Stanley L., JDhc, prof. of Law och i filosofi, Washington Univ., S:t Louis, MO, USA

2003

 • Ashworth, Andrew, JDhc, Vinerian Prof. of English Law, All Souls College, Univ. of Oxford, Storbritannien

2002

 • Zahle, Henrik, JDhc, prof. i allmän rättslära, Köpenhamns universitet, Danmark

2001

 • Bahr, Stig von, JDhc, regeringsråd, f. domare , EG-domstolen, Luxemburg
 • Wyngaert, Christine van den, JDhc, prof. i straffrätt, straffprocessrätt och intern.straffrätt, univ. i Antwerpen, Belgien

2000

 • Hirschfeldt, Johan, JDhc, hovrättspresident
 • Mandela, Nelson, JDhc, f.d. president, Sydafrika
 • Robinson, Mary, JDhc, f.d. president, Irland
 • Basse, Ellen Margrethe, JDhc, prof. i miljörätt, Danmark
 • Jung, Heike, JDhc, prof. i straffrätt m.m., Tyskland

1998

 • Scheiber, Harry N., JDhc, prof. i rättshistoria, USA
 • Smith, Eivind, JDhc, prof. i offentlig rätt, Norge

1997

 • Greve, Vagn, JDhc, prof. i revision m.m., Danmark
 • Wilhelmsson, Thomas, JDhc, prof. i handelsrätt, Finland

1996

 • Aarbakke, Magnus, JDhc, højesterettsdomer, Norge

1995

 • Delmas-Marty, Mireille, JDhc, prof. i straffrätt, Frankrike
 • Kötz, Hein, JDhc, prof. i privaträtt, Tyskland
 • McDaniel, Paul R., JDhc, prof. i skatterättsforskning, USA
 • Weizsäcker, Richard von, JDhc, Dr Jur., f. d. Västtyska republikens president, Tyskland

1993

 • Meulders, Marie-Thérèse, JDhc, prof. i familjerätt, Louvain-la-Neuve, Belgien
 • Stein, Robert A., JDhc, prof. i rättsvetenskap, USA

1992

 • Åqvist, Lennart, JDhc, doc. i praktisk filosofi

1991

 • Hishiki, Shohachiro, JDhc, prof. i komparativ rätt, Japan
 • Sztucki, Jerzy, JDhc, prof. i folkrätt

1989

 • Fitger, Peter, JDhc, hovrättsaccessor
 • Hanau, Peter, JDhc, universitetsrektor, prof. i privaträtt o arbetsrätt, Bergisch Gladbach, Västtyskland

1988

 • Hirsch, Andrew von, JDhc, prof. i kriminologi, Cambridge, Storbritannien
 • Smith, Carsten, JDhc, prof. i rättsvetenskap, Oslo, Norge

1986

 • Beier, Friedrich-Karl, JDhc, prof. i immaterialrätt, Västtyskland
 • Boutros-Ghali, Boutros, JDhc, prof. i folkrätt, utrikesminister, Egypten
 • MacCormick, Donald Neil, JDhc, Regius Professor of Public Law, Edinburgh, Storbritannien

1985

 • Nobel, Peter, JDhc, röda korset chef
 • Røstad, Helge, JDhc, domare , Norges högsta domstol, Norge

1984

 • Modeen, Tore, JDhc, prof. i straffrätt och kommunalekonomi, Finland
 • Olsson, Curt, JDhc, president, Finlands högsta domstol
 • Ylöstalo, Matti, JDhc, prof. i civilrätt, Finland

1983

 • Voskuil, C. C. Albert, JDhc, forskare i internat. rätt, dir., Haag, Nederländerna

1982

 • Gamillscheg, Franz, JDhc, prof. i civilrätt, Västtyskland

1980

 • Nyman, Olle, JDhc, prof. i offentlig rätt
 • Wulff, Torgil, JDhc, kommendör av 1. gr.

1979

 • Anttila, Inkeri, JDhc, prof. i kriminologi, Finland
 • Hedenius, Ingemar, JDhc, prof. i praktisk filosofi

1978

 • Wennergren, Bertil, JDhc, regeringsråd

1977

 • Andenæs, Johannes Bratt, JDhc, prof. i straffrätt, Norge
 • Carbonnier, Jean, JDhc, prof. i civilrätt m.m., Frankrike
 • Coing, Helmut, JDhc, chef f. Max-Planck-institutet, Västtyskland
 • Graveson, Ronald Harry, JDhc, prof. i internationell privaträtt m.m., Storbritannien
 • Ilium, Knud Münster, JDhc, prof. i rättsvetenskap, Danmark
 • Kekkonen, Urho, JDhc, Republiken Finlands president

1976

 • Broda, Hans Christian, JDhc, Bundesminister für Justiz, Österrike
 • Brown, Roland, JDhc, u-landsrådgivare, Storbritannien

1975

 • McClintock, F.H., JDhc, prof. i kriminologi, Storbritannien
 • Ohlin, Göran, JDhc, prof. i nationalekonomi

1974

 • van Hoogstraten, Matthijs Herbert, JDhc, generalsekr., Haagkonf. f. internationell privaträtt,
 • Nederländerna
 • Wieacker, Franz, JDhc, prof. i romersk och tysk-romersk rätt, Västtyskland
 • Zweigert, Konrad, JDhc, prof. i jfr. rättsvetenskap, Västtyskland

1973

 • Desbois, Henri, JDhc, prof. i immaterialrätt, Frankrike
 • Eisemann, Frédéric, JDhc, generalsekr., Internationella Handelskammarens skiljedomstol,
 • Frankrike
 • Holmgren, Kurt, JDhc, regeringsråd

1971

 • Hesser, Torwald, JDhc, justitieråd
 • Mueller, Gerhard O.W., JDhc, prof. i kriminologi, USA

1970

 • Snaevarr, Ármann, JDhc, prof. i rättshistoria, Island

1969

 • Hasselberg, Gösta, JDhc, prof. i rättshistoria
 • Schnitzer, Adolf-Friedrich, JDhc, forskare i internationell rätt, Schweiz
 • Wistrand, Hugo, JDhc, ambassadör

1967

 • Segerstedt, Torgny, JDhc, prof. i filosofi, sedan sociologi, en av de aderton

1965

 • Lagergren, Gunnar, JDhc, president i hovrätten för västra Sverige
 • Simson, Gerhard, JDhc, kansliråd

1962

 • Dennemark, Sigurd, JDhc, justitieråd
 • Tilander, Gunnar, JDhc, prof. i romanska språk

1959

 • Bomgren, Gunnar, JDhc, justitieråd
 • Borum, Oscar Alfred, JDhc, prof. i rättsvetenskap, Danmark
 • Castberg, Frede, JDhc, prof. i rättsvetenskap, Oslo, Norge
 • Honkasalo, Brynolf, JDhc, prof. i staträtt, Finland
 • Thomson, Arthur, JDhc, universitetskansler

1958

 • Hjärne, Erland, JDhc, prof. i historia
 • Regner, Nils, JDhc, justitieråd

1957

 • Sellin, Thorsten, JDhc, prof. i kriminologi, USA
 • Wellander, Erik, JDhc, prof. i tyska
 • Wiklund, Holger, JDhc, advokat

1953

 • Andrén, Georg, JDhc, landshövding i Uppsala län
 • Jacobsson, Per, JDhc, rådgivare, internat. regleringsbanken i Basel

1950

 • Hemming-Sjöberg, Axel, JDhc, advokat
 • Kinberg, Olof Vilhelm, JDhc, prof. i rättspsykiatri

1945

 • Bagge, Algot J.F., JDhc, justitieråd
 • Möller, Gustav, JDhc, statsråd
 • Wessén, Elias, JDhc, prof. i nordiska språk, en av de aderton.

1942

 • Edling, Nils, JDhc, häradshövding
 • Gärde, Natanael, JDhc, justitieråd

1932

 • Beichmann, Frederik V.N., JDhc, overrettsjustitiarius, Norge
 • Erich, Rafael W., JDhc, diplomat, Finland
 • Eysinga, Willem J.M., JDhc, domare, Internat. domstolen i Haag, Nederländerna
 • Holdsworth, Sir William S., JDhc, prof. i engelsk rätt, Storbritannien
 • Huber, Max, JDhc, president, Internat, domstolen i Haag, Nederländerna
 • Levy-Ullman, Henri, JDhc, prof. i civilrätt, Frankrike
 • Lindhagen, Arthur, JDhc, president i Svea hovrätt
 • Munch-Petersen, Hans Whelm, JDhc, prof. i rättsvetenskap, Danmark
 • Nothin, Torsten, JDhc, överståthållare
 • Schmidt, Richard, JDhc, prof. i statsrätt m.m.
 • Stenberg, Steno Johannes, JDhc, justitieråd

1927

 • Forssner, Tom Hjalmar, JDhc, advokat
 • Granfelt, Otto Hjalmar, JDhc, prof. i processrätt, Finland
 • Nehrman, Hjalmar, JDhc, generaldirektör för Kammarkollegium
 • Olivecrona, Axel, JDhc, häradshövding
 • Pettersson, Jacob, JDhc, borgmästare
 • Stang, Fredrik, JDhc, prof. i rättsvetenskap
 • Sydow, Hugo von, JDhc, häradshövding
 • Wedberg, Birger, JDhc, justitieråd, en av de aderton
 • Östergren, Axel, JDhc, president i Kammarrätten

1917

 • Hägerström, Axel, JDhc, prof. i praktisk filosofi
 • Petersson, Albert, JDhc, president i Kammarrätten
 • Wachtmeister, Fredrik, JDhc, universitetskansler
 • Westman, K.G., JDhc, prof. i rättshistoria

1907

 • Bråkenhielm, Per Johan, JDhc, landshövding i Uppsala län
 • Carlson, Gustaf, JDhc, hovrättsråd
 • Marks von Würtemberg, Erik, JDhc, justitieråd
 • Reuterskiöld, Carl-Axel, JDhc, prof. i romersk rätt
 • Ribbing, Gustaf, JDhc, häradshövding
 • Sjöcrona, Cornelius, JDhc, landshövding i Skaraborgs län
 • Westring, Hjalmar, JDhc, justitieråd
 • Åkerhielm, Lars, JDhc, president i Kammarrätten

1900

 • Bahr, Carl von, JDhc, häradshövding
 • Carlson, Karl, JDhc, justitieråd
 • Elliot, Erik, JDhc, president i Svea hovrätt
 • Hernmarck, Carl Gustaf, JDhc, justitieråd
 • Sjögren, Vilhelm, JDhc, prof. i rättshistoria
 • Wachtmeister, Hans, JDhc, ämbetsman, senare generaldirektör.

1893

 • Alin, Oscar, JDhc, prof. skytteanus
 • Blomberg, Hugo, JDhc, prof. i statsrätt
 • Borenius, H.G., JDhc, senator, Finland
 • Davidson, David, JDhc, prof. i nationalekonomi och finansrätt
 • Ehrenheim, Pehr von, JDhc, universitetskansler, en av de aderton
 • Forssell, Hans, JDhc, president i Kammarkollegium, en av de aderton
 • Hammarskjöld, Hjalmar, JDhc, prof. i speciell privaträtt, en av de aderton
 • Hjärne, Harald, JDhc, prof. i historia, en av de aderton
 • Lagerbjelke, Gustaf, JDhc, landshövding i Södermanlands län
 • Sahlin, Carl Yngve, JDhc, prof. i praktisk filosofi
 • Staël von Holstein, Otto, JDhc, president i Göta hovrätt
 • Svedelius, Carl Frithiof, JDhc, justitieråd
 • Winroth, Alfred, JDhc, prof. i civilrätt
 • Östergren, August, JDhc, justitieråd

1877

 • Aagesen, Andreas, JDhc, prof. i rättsvetenskap, Danmark
 • Annerstedt, Ludvig, JDhc, prof. i kriminal- och processrätt, president i Kammarrätten
 • Assarsson, Per, JDhc, prof. i kriminalrätt
 • Aubert, Ludvig, JDhc, prof. i rättshistoria, justitieminister, Norge
 • Berg, Karl Johan, JDhc, president i Svea hovrätt
 • Bergström, Per Axel, JDhc, landshövding i Örebro län
 • Brunou, Alexander August, JDhc, senator, Finland
 • Carleson, Edvard, JDhc, justitieråd
 • Edelstam, Gustaf Jacob, JDhc, landshövding i Kalmar län
 • Ekbom, Selim, JDhc, president i Vasa hovrätt, Finland
 • Falsen, John Collett, JDhc, statsråd, Norge
 • Forssell, Otto, JDhc, hovrättsråd
 • Fröman, Nils, JDhc, justitieombudsman
 • Gegerfelt, Herman, JDhc, president i Göta hovrätt
 • Goos, Herman Ferdinand Carl, JDhc, prof. i rättsvetenskap, Danmark
 • Hagströmer, Johan Wilhelm, JDhc, prof. i straffrätt
 • Hammarskjöld, Carl Gustaf, JDhc, prof. i nationalekonomi och finansrätt, justitieråd
 • Ingstad, Markus Plöen, JDhc, prof. i romersk rätt, Norge
 • Juel, Carl Axel, JDhc, kammarrättsråd, Danmark
 • Klein, Christian Sophus, JDhc, överpresident, Danmark
 • König, K.G., JDhc, universitetsrektor, Schweiz
 • Lagerstråle, Gerhard, JDhc, justitieråd
 • Landtmanson, Isak, JDhc, prof. i romersk rätt m.m.
 • Leijonhufvud, Carl Gustaf Carlsson, JDhc, justitiekansler
 • Lemchen, Johan Åke, JDhc, president i Göta hovrätt
 • Lovén, Henrik, JDhc, doc. i nationalekonomi
 • Meldahl, Hans Gerhard Colbjørnsen, JDhc, justitiarius i Højesteret, Norge
 • Nelleman, Johannes Magnus Valdemar, JDhc, rättshistoriker, Danmark
 • Platou, F.C.S., JDhc, sorenskriver, Norge
 • Quensel, Jacob Andreas Christofer, JDhc, justitieråd
 • Rabe, Claës Julius, JDhc, justitieråd
 • Scharling, Wilhelm, JDhc, prof. i nationalekonomi, Danmark
 • Sjöberg, Alfred, JDhc, doc. i administrativ rätt och nationalekonomi
 • Södergren, Johan August, JDhc, justitieråd
 • Venturi, P., JDhc, borgmästare i Rom, Italien
 • Vult von Steyern, Nils, JDhc, expeditionschef

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin