Lena Peterson

Professor emeritus at Department of Scandinavian Languages

E-mail:
lena.peterson@nordiska.uu.se
Visiting address:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA
Available:
efter ök

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskningsintressen

Runor och namn.

Tryckta publikationer

Se publikationslista i DiVA samt Jan Axelson: Lena Petersons tryckta skrifter 1974-1998. I: Runor och namn. Hyllningsskrift till Lena Peterson den 27 januari 1999. Red. av Lennart Elmevik & Svante Strandberg (huvudred.) samt Eva Brylla, Mats Wahlberg & Henrik Williams. Uppsala 1999. (Namn och samhälle 10.) S. 147-158.

Medutgivare av Studia anthroponymica Scandinavica. Tidskrift för nordisk personnamnsforskning 1983–2010.

Medutgivare av Runrön. Runologiska bidrag utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet sedan 1989.

Webbpublikationer

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Other

Lena Peterson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin