Cilla Häggkvist

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar som biträdande avdelningschef för Studentavdelningen.

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

2002 Fil. dr. Stockholms universitet

1994 Fil. mag. Uppsala universitet

1992 Fil. kand. Uppsala universitet

Jag är medlem i mentorsnätverket. Just nu är jag inte aktiv som lärare men diskuterar gärna pedagogiska frågor.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Other

Cilla Häggkvist

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin