Marie Sörlin

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Scandinavian Languages

Telephone:
+46 18 471 68 57
E-mail:
marie.sorlin@nordiska.uu.se
Visiting address:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskningsintressen: samtalsanalys, institutionella samtal, myndighetskommunikation, fackspråk, tillämpad språkvetenskap, dramadialog.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Reports

Other

Marie Sörlin

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin