Ulrika Kjellman

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of ALM

Telephone:
+46 18 471 33 86
Mobile phone:
+46 70 167 90 31
E-mail:
Ulrika.Kjellman@abm.uu.se
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
752 38 Uppsala
Postal address:
Box 625
751 26 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Docent i biblioteks- och informationsvetenskap.

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forsknings- och undervisningsintressen:

  • Bild och kunskapsorganisation.
  • Bilden som vetenskapligt dokument.
  • Kulturarv och digitalisering.

Forskningsprojekt:

  • Hur ser du ut människa? Illustrationer av människan som art och ras i vetenskapliga publikationer från 1800 till nutid (Hey, man, look at you! Scientific illustrations of the human race from 1800 until today.)
  • Bilden som bevis: Om rasbiologiska institutets fotografiska bildsamling och bruket av bilden som verktyg i den vetenskapliga praktiken (Pictorial Evidence: the Image as Scientific Tool in the work of the Institute of Racial Biology)
  • Vetenskapliga flöden: interdisciplinära, interkulturella och intermediala transaktioner (Encounters With Science: Interdisciplinary, Intercultural and Intermedial Transactions of Knowledge)

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Reports

Other

Ulrika Kjellman

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin