Lena Zetterberg

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Women's and Children's Health; Physiotherapy and behavioral medicine

Telephone:
+46 18 471 47 66
E-mail:
lena.zetterberg@uu.se
Visiting address:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1tr
752 37 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset, MTC-huset
751 85 Uppsala
Academic merits:
MD PhD

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Studierektor, Docent, Klinisk lektor, Leg. fysioterapeut, Specialist i neurologisk fysioterapi

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är klinisk lektor i fysioterapi vilket innebär att jag delar min tjänst mellan att undervisa, forska samt vara klinisk fysioterapeut.

Framför allt arbetar jag dock som studierektor för hela fysioterapeutprogrammet vid Uppsala Universitet.

Min kliniska del av min tjänst gör jag på neurologavdelningen 85 D på Akademiska sjuhuset. Mina forskningsprojekt omfattar i nuläget fysisk aktivitet och aktivitetshinder vid dystoni och stroke samt smärta vid motorneurosjukdomen ALS. Min undervisning innebär att hålla lektioner och seminarier i olika kurser och handledning och examination av examensarbeten på grund och avancerad nivå.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Conferences

Lena Zetterberg

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin