Gustav Bockgård

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Scandinavian Languages

Telephone:
+46 18 471 13 35
E-mail:
gustav.bockgard@nordiska.uu.se
Visiting address:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Biography

Research interests

Interactional linguistics, Conversation analysis, Dialectology, Grammar

Selected publications

Bockgård, Gustav, 2003: Samtalets byggstenar. Ett teoretiskt och empiriskt bidrag till beskrivningen av olika syntaktiska enheters relevans i samtal. In: Folkmålsstudier 42. S. 41–80.
Bockgård, Gustav, 2003.: Förutsägbarheten i den mänskliga samvaron. Om samspelet mellan språklig struktur och social handling. In: Nordberg et al (red.), Grammatik och samtal. Studier till minne av Mats Eriksson. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 63.) Uppsala. S. 149–159.
Bockgård, Gustav, 2004: Syntax som social resurs. En studie av samkonstruktions¬sekvensers form och funktion i svenska samtal. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 64.) Diss. Uppsala. (298 s.)
Bockgård, Gustav, 2005: Små ord som förändrar världen. Om några användningar av responspartiklar i svenska samtal. In: Anward, J. & Nordberg, B. (eds.), Samtal och grammatik. Studier i svenskt samtalsspråk. Lund. S. 157–184.
Bockgård, Gustav, 2007: Syntax och prosodi vid turbytesplatser. Till beskrivningen av svenskans turtagning. In: Engdahl, E. & Londen, A.-M. (eds.), Interaktion och kontext. Nio studier av svenska samtal. Lund. S. 139–183.
Bockgård, Gustav, 2008: Transkription av dialektinspelningar. Synpunkter och förslag. In: Svenska landsmål och svenskt folkliv 131. S. 7–42.
Bockgård, Gustav, 2010: Urspårat samtal. Analys av en märklig dialektinspelning. In: Folkmålsstudier 48. S. 37-76.
Bockgård, Gustav, 2010: Skapandet av den ideala dialektinspelningen. In: Magnusson, E. & Rogström, L. (eds.), Studier i svensk språkhistoria 10. Språkhistoria – Hur och för vem? (Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning 36). Göteborg. S. 67-76.
Bockgård, Gustav, 2010: Samkonstruktioner i dialektintervjuer. I: Lindholm, C. & Lindström, J. (eds.), Språk och interaktion 2. (Nordica Helsingiensia 19.) Helsingfors. S. 73-101.
Bockgård, Gustav & Tunón, Håkan (eds.), 2010: Gäller vanligt folkvett också för akademiker? Rapport från ett seminarium om makt och etik. (CBM:s skriftserie 38.) Uppsala.
Bockgård, Gustav, 2010: Om behandlingen av informanter förr i tiden. Exemplet dialektinspelningar. In: Bockgård & Tunon 2010. S. 32-39.
Bockgård, Gustav, 2010: Omaka par. Om bristfälliga samarbeten i dialektintervjuer. I: Reinhammar, Maj et al (eds.), Studier i svenska språkets historia 11. Förhandlingar vid Elfte sammankomsten för svenska språkets historia i Uppsala 23-24 april 2010. (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 113.) Uppsala. S. 99-107.
Bockgård, Gustav, 2010: "Det är den vanliga spöksupén, vi kallar." Analys av en objektslös bisatstyp med kalla i skriftspråk och dialekter. In: Svenska landsmål och svenskt folkliv 133. S. 7-48.

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Min hittillsvarande forskning har handlat om bland annat följande:

* samspelet mellan språkliga och mikrosociala strukturer i standardspråkliga samtalsmaterial.

* syntaxen i dialekterna i nordöstra Småland och sydöstra Östergötland ur ett konstruktionsgrammatiskt och interaktionellt perspektiv

* andra samtalsmönster i dialektinspelningar.

* vetenskapshistoriska, ideologikritiska och etiska analyser av dialektinsamling.

* ämnesdidaktisk forskning med hjälp av inspelningar om undervisning och gruppsamtal i mellanstadiet.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin