Marie Chajara Svensson

Communications officer at Matematiska institutionen; Administration

Telephone:
+46 18 471 72 63
E-mail:
marie.chajara.svensson@math.uu.se
Visiting address:
Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1
Postal address:
Box 480
751 06 UPPSALA

Keywords

  • extern webb
  • intern webb
  • klarspråk
  • kommunikation
  • nyheter
  • studentinformation
  • studentrekrytering
  • utbildningsinformation
  • webbplatsansvarig
Marie Chajara Svensson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin