Birgitta Hellqvist

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Education

Telephone:
+46 18 471 24 02
Mobile phone:
+46 72 999 97 23
E-mail:
birgitta.hellqvist@edu.uu.se
Visiting address:
Von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är filosofie doktor i romanska språk, ssk. fransk språkvetensskap och universitetslektor i didaktik med inriktning mot franska. Jag är också studierektor och ansvarig för verksamheten vid FBA: https://edu.uu.se/fba. Jag har lärarlegitimation i franska och svenska och har undervisat många år i grundskolan och gymnasieskolan. Jag har också varit utbildningsledare vid Kansliet för humaniora och samhällsvetenskap vid UU.

Publications

Selection of publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Reports

Birgitta Hellqvist

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin