Johan Boberg

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of Education

E-mail:
johan.boberg@edu.uu.se
Visiting address:
Von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Research coordinator at Department of History of Science and Ideas

E-mail:
johan.boberg@idehist.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3P
Postal address:
Box 629
751 26 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Johan Boberg är disputerad i teoretisk filosofi och för närvarande verksam som lektor i utbildningssociologi och forskningskoordinator vid Centrum för högre utbildning och forskning som studieobjekt (HERO).

Publications

Selection of publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Reports

Other

Johan Boberg

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin