Mona Nirk

Administrative Assistant at Department of Earth Sciences; Administration och service

Telephone:
+46 18 471 23 93
E-mail:
mona.nirk@geo.uu.se
Visiting address:
Geocentrum, Villavägen 16
752 36 Uppsala
Postal address:
Villavägen 16
752 36 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Som prefektassistent vid Administration och service, Institutionen för geovetenskaper stöttar jag prefekt med
bl a kalenderbokningar, hantering av prefektmejl, events på institutionen samt är sekreterare vid institutionsstyrelse, ledningsgrupp och arbetsutskott.

Som administrativt stöd hanterar jag rese- och lokalbokningar, beställningar, AKKA-katalogen, SINK-skatt,
timersättningar, SYMPA och W3D3.

Mona Nirk

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin