Susanna Tuvemo Johnson

Affiliated Researcher at Department of Women's and Children's Health; Physiotherapy and behavioral medicine

E-mail:
susanna.tuvemo.johnson@uu.se
Visiting address:
MTC-huset, Dag Hammarskjölds väg 14B, 1tr
752 37 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset, MTC-huset
751 85 Uppsala
Academic merits:
PhD

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskare och vårdutvecklare. Disputerade januari 2018 inom området äldres hälsa. Är affilierad till Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet (Projekt Fallprevention) samt till NVS, Karolinska institutet i Huddinge (Projektet Ett egenvårdsprogram för att förebygga fall vid MS).Arbetar även sedan juni 2018 som vårdutvecklare på Avdelningen för kvalitet och patientsäkerhet på Akademiska sjukhuset.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Susanna Tuvemo Johnson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin