Mikael Byström

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of History

Telephone:
+46 18 471 15 54
E-mail:
mikael.bystrom@hist.uu.se
Visiting address:
Engelska parken, Thunbergsvägen 3 A
Postal address:
Box 628
751 26 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag heter Mikael Byström

Jag är docent i historia och universitetslektor vid Historiska instutionen, Uppsala universitet.

Fr.o.m ht22 är jag programansvarig för Historikerprogrammet.

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskningsintressen

Jag disputerade 2006 vid Historiska institutionen, Stockholms universitet, med en avhandling som behandlade frågor om flykting/invandrarpolitik och etnicitet under andra världskriget. Detta följdes upp med ett forskningsprojekt inom samma tema men med andra perspektiv – hur de svenska myndigheterna bemötte flyktingar och invandrare som kom till Sverige och hur dessa inordnades i den unga välfärdsstaten (ca år 1939-1954). Jag har fortsatt intresserat mig för temat genom redaktörskap för en antologi (med Pär Frohnert, SU), skrivande av rapporter, artiklar et cetera.

Förutom flyktingpolitik och migration har populärkultur i allmänhet, och populärmusik i synnerhet, som en källa till historisk kunskap intresserat mig.

Undervisning

Jag har undervisat på alla nivåer inom universitetsutbildningen, från A-kurs till doktorandkurs. Jag har undervisat inom flera olika teman, mest har det handlat om 1900-talets historia (t.ex. ”Svensk migrationshistoria”, ”Nazismen, Nazityskland och Förintelsen”, ”Välfärdsstatens gränser”, ”Moderna statsformeringsprocesser”, ”Populärmusik och politik”). Ett annat område som jag jobbat mycket med är om det vetenskapliga arbetets process och byggstenar, d.v.s. metod, teori och uppsatskurser.

Tredje uppgiften

Den s.k. tredje uppgiften är en viktig och rolig del av forskarens och universitetslärarens arbetsuppgift. Jag håller offentliga föredrag, deltar i paneldebatter, skriva några debattartiklar då och då och säger ibland "ja" till att bli intervjuad. Men min insats har också bestått av att jag varit på gymnasieskolor för att tala om både min forskning och den akademiska världen i allmänhet. Viktigt tycker jag!

Publicering i urval:

Monografier:

En broder, gäst och parasit. Uppfattningar och föreställningar om utlänningar, flyktingar och flyktingpolitik i svensk offentlig debatt 1942-1947 (Stockholm 2006)

Utmaningen. Den svenska välfärdsstatens möte med flyktingar i andra världskrigets tid (Lund 2012)

Artiklar:

”Från en aktivism till en annan. Hur ska Sveriges agerande i flyktingfrågan under andra världskriget förklaras?”, i Lars M. Andersson & Mattias Tydén (red) Sverige och Nazityskland. Skuldfrågor och moraldebatt (Stockholm 2007).

“The Nordic prerogative - An explanatory perspective on Swedish refugee policy 1942-1947”, i Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning, nr 2 (2008).

”En talande tystnad? Ett antisemitiskt bakgrundsbrus i riksdagsdebatterna 1942-1947”, i Lars M. Andersson & Karin Kvist Geverts (red) En problematisk relation? Flyktingpolitik och judiska flyktingar i Sverige 1920-1950 (Uppsala 2008)

"'The times they are a-changin’. Om populärmusik och revoltens mytologi”, med Johan Bergman och Nikolas Glover, Framtider nr 4 (2011)

”’Ett utomordentligt vackert kapitel i mänsklighetens historia’. Flyktingpolitikens roll i den nationella berättelsen” i Thérese Andersson (red), Hjältar och Hjältinnor. Föreställningar och gestaltningar från Eufemiavisor till Gösta Berlings saga (Lund 2012)

"Från fattigt utvandrarland till rikt invandrarland, I Yvonne Hirdman m. fl. (red) Sveriges historia 1920-1965 (Stockholm 2012)

“When the state stepped into the arena. The Swedish welfare state, refugees and immigrants 1930s-1950s” i Journal of Contemporary History, 2014; 49 (3)

Redaktörskap:

Sign O’ the Times. Introduktion till populärmusik som historia. (Lund 2011). Med Johan Bergman och Nikolas Glover

Reaching a State of Hope. Refugees, immigrants and the swedish welfare state, 1930–2000. (Lund 2013) Med Pär Frohnert

Kunskapsöversikt:

Invandringens historia. Från "folkhemmet till dagens Sverige", DELMI, 2017:15 (Stockholm 2017). Medförfattare Pär Frohnert.

Publications

Selection of publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Reports

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin