Moa Lindqvist

PhD student at Department of Education

Telephone:
+46 18 471 78 13
E-mail:
moa.lindqvist@edu.uu.se
Visiting address:
Von Kraemers allé 1 A
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 2136
750 02 Uppsala

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är doktorand i utbildningssociologi och söker förstå hur svenska lärosätens förhållande till en av deras mest centrala uppgifter – den högre utbildningen – förändrades från 1960-talets slut till 2000-talets första decennium. Genom att studera lärosätenas formuleringar om den högre utbildningens idé och funktion över tid i relation till andra aktörers visioner visar studien vilka – och vilkas – ideal den högre utbildningen vilar på i dag.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Chapters

Moa Lindqvist

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin