Sara Lindahl

Project coordinator at Department of Scandinavian Languages; Research Group for National Tests in Swedish and Swedish as a Second Language

Telephone:
+46 18 471 64 13
E-mail:
sara.lindahl@nordiska.uu.se
Visiting address:
Thunbergsvägen 3 H, hus 9, plan 1
Institutionen för nordiska språk, NP
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, NP, Box 527
751 20 Uppsala
Available:
Svenska 1

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Sara Lindahl arbetar med administration, digitalisering, språkgranskning och layout i Gruppen för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk på institutionen för nordiska språk.

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

  • Fil. kand. i språkvetenskap, inriktning nordiska språk.
  • Högskoleexamen i litteraturvetenskap.

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin