Elin Thunman

Researcher at Department of Sociology; Faculty

E-mail:
elin.thunman@uu.se
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postal address:
Box 624
751 26 UPPSALA

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Det övergripande temat för Elin Thunmans forskning är det mellanmänskliga mötets grundläggande betydelse för såväl individens identitet och självutveckling som samhällets återskapande och förändring. I avhandlingen Motstånd och kreativitet: George Herbert Meads bidrag till aktör-strukturdebatten (2004), lyfter hon fram den avgörande betydelse G. H. Mead fäster vid erfarenheten av motstånd i det vanemässiga handlingsflödet.

Efter avhandlingen har Elin Thunman gått vidare och tillämpat de interaktionistiska teorierna men även moderna teorier om samhälleliga förändringsprocesser och deras betydelse för individens identitet och hälsa. Hon har framförallt fördjupat sig i de sociala och hälsomässiga konsekvenserna av det nya, individualiserade arbetslivets förändrade organisationsformer och förväntningar på individen.

Elin Thunman har varit verksam vid Örebro universitet, Linnéuniversitetet och Lunds universitet. Hon har varit styrelsemedlem i Genusforskningsinstitutet och Sveriges Sociologförbund.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Chapters

Reports

Elin Thunman

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin