Viktor Jacobsson

Communications officer at Department of Education

Telephone:
+46 18 471 84 11
Mobile phone:
+46 70 191 46 13
E-mail:
viktor.jacobsson@edu.uu.se
Visiting address:
Campus Gotland, Cramérgatan 3
SE-621 57 Visby
Sweden
Postal address:
Uppsala universitet, Campus Gotland
SE-621 67 Visby
Sweden

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbetar med kommunikation vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) samt Blått Centrum Gotland (BCG) - en samverkan mellan Uppsala universitet, Länsstyrelsen i Gotlands län och Region Gotland kring vatten. Jag har även uppdrag som rör kommunikation och utvecklingsarbete kopplat till hållbarhet vid Campus Gotland, däribland Uppsala universitets tvärvetenskapliga forskarskola inom hållbar utveckling.

Keywords

 • blått centrum gotland
 • campus blåsenhus
 • campus gotland
 • education
 • grass
 • hållbar utveckling
 • hållbarhet
 • information
 • kommunikation
 • sustainability talks
 • sustainable developement
 • tvärvetenskap
 • utbildning
 • web
 • wicked issues
Viktor Jacobsson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin