Simon Karlin Björk

PhD student at Department of Scandinavian Languages

Telephone:
+46 18 471 12 83
E-mail:
simon.karlin@nordiska.uu.se
Visiting address:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag arbeter huvudsakligen med avhandlingsprojektet De nordiska ortnamnen på fsv. -arna(r) och -aerni(r). Namngruppen är sannolikt för många okänd men utgörs av gamla sammansatta naturnamn, vilka ibland har övergått till bebyggelsenamn. Det mest kända torde vara namnet Kalmar (Calmarna ca 1200).

Vid sidan av avhandlingsarbetet har jag också arbetat (och fortsätter att arbeta) med några mindre projekt. Dessa omfattar bl.a. smärre undersökningar av namnetymologier, språkhistoria och fornnordisk religion.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Simon Karlin Björk

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin