Josefin Devine

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Fil. dr i nordiska språk. Forskningsarkivarie vid Institutet för språk och folkminnen.

Namnforskare, specialiserad på ortnamn. Disputerade 2021 vid Umeå universitet på en avhandling om bebyggelsenamn i Hackås och Oviken, Jämtland.

Josefin Devine

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin