Haddis Akbari

Lecturer at Department of Law; Doctoral Candidates

Telephone:
+46 18 471 68 56
E-mail:
Haddis.Akbari@jur.uu.se
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Haddis Akbari är sedan februari 2016 doktorand i civilrätt, vid Juridiska institutionen på Uppsala universitet. Hon har undervisat på Juristprogrammet (på termin 2 i avtalsrätt och kontraktsrätt samt termin 3 i sakrätt). Hon är även undervisat på Lantmäteriprogrammet (på kurserna Allmän fastighetsrätt och Juridisk introduktionskurs). Avhandlingsämnet är: Avtal om framtida överlåtelse av fast egendom - En undersökning av bakomliggande skäl till det rättsliga underkännandet av avtal om framtida överlåtelse av fast egendom samt möjligheter och hinder att tillerkänna avtalen obligationsrättsliga och sakrättsliga verkningar.

Haddis Akbari var innan sin doktorandtjänstgöring jurist vid Fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet. I sin roll som jurist skulle Haddis hantera juridiskt komplicerade ärenden och fungera som stöd och rådgivare inom inskrivningsverksamhetens arbete. Haddis var även en del av myndighetens författningsutvecklinggrupp, vilken har i uppdrag att löpande utvärdera gällande författningars påverkan på inskrivningsverksamheten samt lägga fram förslag på förbättringar i regelverket för berörda departement. Haddis har tidigare arbetat med bland annat immaterialrätt.

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskningsämne:

Avtal om framtida överlåtelse av fast egendom - En undersökning av bakomliggande skäl till det rättsliga underkännandet av avtal om framtida överlåtelse av fast egendom samt möjligheter och hinder att tillerkänna avtalen obligationsrättsliga och sakrättsliga verkningar.

Forskningsbeskrivning:

I avhandlingen står giltigheten och den sakrättsliga verkan av särskilda typer av transaktioner och dispositioner i fokus. De aktuella transaktionerna och dispositionerna är förhandsavtal och andra förhandsdispositioner vid överlåtelse av fast egendom samt förfoganderättsinskränkningar i form av förbehåll och förbud. Fastighetsrätten står i centrum. Juridiska områden som särskilt berörs i avhandlingen är avtalsrätt, kontraktsrätt och sakrätt, men även skadeståndsrätt.

Forskningen som Haddis Akbari bedriver är inom det juridiska området men innehåller även rättsekonomi. Forskningen går delvis ut på att bland annat analysera vilka behov för överlåtelse av fast egendom (och rättigheter knutna till överlåtelserna) som finns i samhället idag och inom en rimlig framtid, delvis att analysera vilka krav som bör ställas på överlåtelseprocessen i ett modernt samhälle. Regleringen kring överlåtelse av fast egendom står i fokus och ett rättsekonomiskt perspektiv anläggs i forskningen.

Huvudhandledare är Erika P. Björkdahl.
Biträdande handledare är Peter Strömgren.

Haddis Akbari

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin