Xinzheng Wan

Senior Lecturer/Associate Professor in Chinese at Institutionen för lingvistik och filologi

E-mail:
Xinzheng.Wan@lingfil.uu.se
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postal address:
Box 635
751 26 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag forskar om kinesisk grammatik, inlärningsprocesser avseende kinesiska toner och syntax samt ämnesdidaktik i kinesiska.

Jag arbetar med kinesisk grammatik, i synnerhet grammatiska konstruktioners grammatikalisering, pragmatiska funktioner, subjektivitet och subjektivisering. För nuvarande samarbetar jag med Professor Torbjörn Lodén, i arbetet på en kinesisk grammatik för svenskar.

Slutligen forskar jag också om nya kinesiska ord ur ett sociolingvistiskt perspektiv.

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

2017 Universitetslektor i kinesiska, Uppsala universitet.

2015 Biträdande lektor i kinesiska, Göteborgs universitet.

2007 Gästlärare i kinesiska, Stockholms Universitet.

2006 Associate professor i kinesiska, Fudans universitet.

2004 PhD i kinesisk lingvistik, Fudans universitet.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Xinzheng Wan

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin