Kim Astor

Postdoctoral position at Department of Psychology; Developmental Psychology

Telephone:
+46 18 471 57 88
E-mail:
kim.astor@psyk.uu.se
Visiting address:
Von Kraemers allé 1A och 1C
752 37 Uppsala
Postal address:
Box 1225
751 42 UPPSALA

Keywords

  • gaze following
  • social utveckling
  • spädbarn
  • ögonrörelsekamera

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Min forskning rör i huvudsak utveckling av spädbarns och småbarns sociala förståelse.

Målet är att bättre förstå de mekanismer som ligger till grund för aspekter av denna utveckling (ex. förmågan att tolka kommunikativ information i andras blick) och att förstå hur den tidiga utvecklingen relaterar till senare, mer komplexa, socialkognitiva förmågor (ex. språk och perspektivtagande).

Jag är även intresserad av hur kontextuella faktorer, såsom barn-förälder relationen och aspekter hos föräldern (ex. depression) kan påverka den sociala utvecklingen.

Ögonrörelsekamera är ett centralt redskap i min forskning, något som gör det möjligt att undersöka fenomen som annars är mycket svåråtkomliga hos småbarn.

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Kim Astor

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin