Benjamin Svensson

PhD student at Department of Law; Doctoral Candidates

Telephone:
+46 18 471 71 48
E-mail:
benjamin.svensson@jur.uu.se
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är sedan hösten 2020 doktorand i civilrätt. I mitt avhandlingsprojekt undersöker jag bevisfrågornas förhållande till avtalstolkningen och genomför följaktligen en studie i gränslandet mellan avtals- och processrätten.

Benjamin Svensson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin