Dick Wågsäter

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Forskare i Uppsala Centre of Excellence inom Aorta: Aorta | Akademiska

Forskningsspårledare forskarutbildning Hjärta-kärl: Hjärta-kärl - Uppsala universitet (uu.se)

Programsamordnare för biomedicinska analytikerutbildningen: https://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/program/?pKod=MBM1Y

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Dick Wågsäter

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin