Christina Kjellson

PhD student at Department of Law; Doctoral Candidates

Telephone:
+46 18 471 76 87
E-mail:
Christina.Kjellson@jur.uu.se
Visiting address:
Trädgårdsgatan 1 och 20, Västra Ågatan 26
Postal address:
Box 512
751 20 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är sedan hösten 2019 doktorand i processrätt. Avhandlingsämnet är resning i brottmål - en processrättslig studie. Jag undervisar i processrätt på juristprogrammets termin 4.

Jag har tidigare arbetat i en tvistlösningsgrupp på en affärsjuridisk byrå samt vid domstol som tingsnotarie och beredningsjurist.

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Huvudhandledare är professor Eric Bylander och biträdande handledare är universitetslektor Henrik Bellander.

Christina Kjellson

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin