Anna Schönborg

Course Coordinator at Department of Women's and Children's Health; Administration

Telephone:
+46 18 471 60 75
E-mail:
anna.schonborg@uu.se
Visiting address:
MTC-huset
Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset, MTC-huset
751 85 Uppsala

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

  • Samordnare för kursadministrationen
  • Representant i Grundutbildningsgruppen (GUG)
  • Lika villkorsombud

    Kursadministration:
  • Arbetsterapeutprogrammet (MAT1Y) - start HT24
  • Digitalisering i vården - utmaningar och möjligheter (3HI009, 8PT009)
  • Ett hälsofrämjande perspektiv på vardagslivets aktiviteter (3AT010)
  • Pediatrik och barn- och ungdomspsykologi, logopedprogrammet T3 (3PE149)
  • Psykoneuroendokrinologi – kvinnors psykiska hälsa (3OG029)

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin