Daniel Skog

PhD student at Department of Scandinavian Languages

Telephone:
+46 18 471 63 67
E-mail:
daniel.skog@nordiska.uu.se
Visiting address:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Mitt huvudsakliga intresseområde är conversation analysis (CA). Det innebär att jag identifierar och analyserar sociala och språkliga mönster, samt de kommunikativa strategier, som används i interaktion.

Jag började min forskarutbildning under vårterminen 2023 och planerar just nu ett tvärvetenskapligt projekt inom medicinsk humaniora.

Keywords

  • conversation analysis
  • medicinsk humaniora
  • samtalsanalys
Daniel Skog

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin