Monica Saldias

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Avhandlingsprojekt i spanskspråkig litteratur om den chilenske författaren Roberto Bolaños postuma roman 2666. Projektet behandlar den anamorfiska/haptiska (visuella/taktila) representationen av den Andre i 2666 i dialog med andra av Bolaños verk.

Proyecto de tesis doctoral sobre la representación anamórfica/háptica de la Otredad en la novela póstuma 2666 del escritor chileno Roberto Bolaño, en diálogo con otras de sus obras.

Keywords

  • anamorfosis
  • otredad
  • roberto bolaño
Monica Saldias

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin