Anita András

PhD student in Turkic languages at Institutionen för lingvistik och filologi

Telephone:
+46 18 471 10 93
E-mail:
anita.andras@lingfil.uu.se
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postal address:
Box 635
751 26 UPPSALA

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin