Lisa Vikström

PhD student at Department of Scandinavian Languages

Telephone:
+46 18 471 53 88
E-mail:
lisa.vikstrom@nordiska.uu.se
Visiting address:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är doktorand sedan 2021 och ägnar mig åt namnforskning.

I mitt avhandlingsprojekt forskar jag om ortnamnsvård. Jag utgår ifrån diskurs- och textanalytiska metoder och har stort intresse för hur dessa kan appliceras på ett namnmaterial samt kombineras med namnteorier.

F-ledig på heltid juli-oktober 2023 och på 50 % från november 2023 till augusti 2024.

Planerad disputation våren 2027.

Keywords

  • diskursanalys
  • namnforskning
  • textanalys

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin