Sofia Lenninger

PhD student at Department of Medical Sciences; Child and Adolescent Psychiatry

E-mail:
sofia.lenninger@neuro.uu.se
Visiting address:
Akademiska sjukhuset, ingång 10
Postal address:
Akademiska sjukhuset, ingång 10, plan
751 85 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag är läkare, Specialist i Barn- och Ungdomspsykiatri, och arbetar som överläkare på BUP-mottagningen i Nyköping. Min forskning handlar om alkoholbrukssyndrom hos unga och dess utveckling.

Sofia Lenninger

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin