Eva Randell

Senior Lecturer/Associate Professor at Department of social work; Faculty

E-mail:
eva.randell@uu.se
Visiting address:
Engelska parken
Thunbergsvägen 3H
Postal address:
Box 624
751 26 UPPSALA

Research

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Den pågående forskningen handlar om ungdomar med intellektuella svårigheter samt tre olika forskningsprojekt som handlar om föräldrastöd:

  • Föräldrastöd för föräldrar med kognitiva svårigheter som får interventionen PYC (parenting young children) i hemmiljö
  • Tidigt föräldrastöd med syfte att upptäcka psykosociala riskfaktorer i små barns uppväxtmiljö och erbjuda stöd och hjälp med gemensamma insatser från Barnhälsovården och socialtjänstens öppenvård (projektet BarnSäkert/SEEK)
  • Implementering av föräldrastödsprogrammet ICDP (International Child Development Program) inom ramen för SFI (svenska för invandrare)

Publications

Recent publications

All publications

Articles

Books

Chapters

Conferences

Reports

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin