Jessica Åsell

Course Administrator at Institutionen för kvinnors och barns hälsa; Administration

Telephone:
+46 18 471 60 91
E-mail:
jessica.asell@uu.se
Visiting address:
MTC-huset
Dag Hammarskjölds väg 14B, 1 tr
752 37 Uppsala
Postal address:
Akademiska sjukhuset, MTC-huset
751 85 Uppsala

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

 • Administratör på forskarutbildningen (doktorander inom obstetrik/gynekologi)
 • Representant i Forskarutbildningsgruppen (FUG)

Kursadministration:

 • Specialistsjuksköterskeprogrammet hälso- och sjukvård för barn och ungdomar (MSJ2Y)
 • Cardiovascular Psychology (3HI013)
 • Digital Psykologi i teori och praktik (3HI010)
 • Hälsodialog - att möta hälsoutmaningar genom samverkan (3HI005)
 • Health Innovation - An Interdiciplinary Approach (3HI006)
 • Innovation Game (3HI001)

Keywords

 • course administration
 • forskarutbildningsadministration
 • kursadministration

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin