Alexandru Lefter

Adjunct lecturer at Department of Scandinavian Languages

Telephone:
+46 18 471 29 99
E-mail:
alexandru.lefter@nordiska.uu.se
Visiting address:
Thunbergsvägen 3L, hus 16, plan 2
Institutionen för nordiska språk
Postal address:
Uppsala universitet
Institutionen för nordiska språk, Box 527
751 20 UPPSALA

Short presentation

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Beroende på termin undervisar jag på olika kurser i svenska som andraspråk. Under ht 2023 undervisar jag på Basic Swedish. Mina intressen rör fonetik och grammatik ur ett andraspråksperspektiv, litteraturhistoria samt reselitteratur på 1700-talet. Ursprungligen är jag ämneslärare i svenska som andraspråk och franska.

Keywords

  • 1700-tal
  • fonetik
  • grammatik
  • litteraturhistoria
  • reselitteratur
  • svenska som andraspråk

Biography

This text is not available in English, therefore the Swedish version is shown.

Jag har arbetat som ämneslärare i svenska som andraspråk sedan 2013. Sedan februari 2023 undervisar jag på Basic Swedish-kurserna, från augusti som adjungerad adjunkt.

Alexandru Lefter

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin