Justina Zigmantaviciute

Research Assistant at Institutionen för medicinska vetenskaper; Klinisk Mikrobiologi

E-mail:
justina.zigmantaviciute@uu.se
Visiting address:
Dag Hammarskjölds väg 38
Postal address:
Klinisk Mikrobiologi, Hub
Dag Hammarskjölds väg 38
751 85 Uppsala

FOLLOW UPPSALA UNIVERSITY ON

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin